[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<169170171172173174175176179>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[173]číslo strany rukopisujest moc, múdrost a milost, jiež jsi velikost své moci ukázal, když jsi svět divně z ničehož stvuořil. Múdrost svú takež světu ukázal u bezčísleném zřiezení[497]původně zapsáno „cziezeny“, nad „cz“ nadepsáno jinou, soudobou rukou „zrz“ světa, v rozličných tváří přirození a ve všěch věcech divném zpósobení, ale ještě třetie částky neukázal svého svatého božstvie, jižto by milost přěchvalně ukázal, by sě již nad námi smilovati ráčil, vezma na sě tělesenstvie. Neb tak o tobě David prorok píše, jež tvá smilovánie nade všě skutky tvé. K tomu buožstvie otpovědě: Najmenšie věc nepodobna jest, buohu[sd]buohu] buoh učiniti nepřirozena, kakž to tehda sličně móž býti, by buoh tělesenstvie rozličným nedostatkóm poddané přijal? K tomu vecě lidský rozom: Tvé buožstvie nikdy shřěšiti nemóže, protož, když ráčíš, na sě tělesenstvie přijma, nás vykúpiti móžeš a v tom veličsky[498]podtrženo Hankou, in margine různočtení „weliku“ svú milost světu ukážeš. Nepřijednávaj[se]Nepřijednávaj] Neprzigiednaway nás, ó, milý hospodine, k spadlým od tebe andělóm, neb jsú ti nikým nepokúšeni, než z své vóle zvláščí zlostí shřěšili. Ale my, hřiešní, svú přirozenú křehkostí diáblem přělščeni, proti tvéj svatéj milosti jsmy provinili. Protož, mój milý hospodine, pokrý moc svého buožstvie pod záslonú našeho tělesenstvie a svú múdrost schovaj u milostivém dětenství, ukaž nám své milosrdie. V tom rozomě tak praví svatý Augustin, jež by sě krašše, spravedlnějie božie milost světu nemohla ukázati, než tělesenstvie přijmúci, neb nevěčný člověk věčného buoha rozhněvav, za to dosti učiniti nemohl, ale věčný buoh člověčstvie přijem, za nevěčné[174]číslo strany rukopisuho

X
sdbuohu] buoh
seNepřijednávaj] Neprzigiednaway
497původně zapsáno „cziezeny“, nad „cz“ nadepsáno jinou, soudobou rukou „zrz“
498podtrženo Hankou, in margine různočtení „weliku“
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).