[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<616263646566676869>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

sě tak, jakž svatý Jan rozkázal, vše stalo, piesek i prútie sě v své přirozenie obrátilo, tehda jsú tito otpuščenie svých hřiechóv vzěli a svatú odplatu jako i dřieve při svatém Janu ostali.

Potom když svatý Jan po téj vlasti, ješto Azia slóve, slovo buožie kázáše, tehda mudrci pohanských modl lidi proti němu podnese, jeho jeli a do chrámu pohanského bezděčiec, jeho k modlám vedli. Jimžto svatý Jan vecě: Sjednámy sě na tom, proste svých modl, ať sě Ježíšiev kostel oboří, a já inhed obět vašim buohóm vzdám, anebo já sě pomodlím svému Jezukristu, oboří li sě váš chrám, vy křesťanskú vieru přijmete. A když k tomu věcšie strana pohanóv povolila, všickni z chrámu vyšedše, počěchu přihlédati, kak by sě to konalo. A jakž sě svatý Jan buohu pomodlil, tak vešken chrám pohanský sě zrušil a modla pohanská na kusy sě ztlúkla. Z toho sě biskup pohanský jménem Aristodemus rozhněvav, všěcky lidi spolu svadil tak, ež sě všickni zbíti chtiechu. K němužto svatý Jan vecě: Co chceš, ať učiním, aby sě lid upokojil? K němužto pohanský biskup vecě: Chceš li, ať uvěřím v tvého buoha, dám tobě jěd píti, neuškodí liť, budu tvého buoha za pravého jmíti. K tomu apoštol vecě: Staň sě, kakž dieš! A když na téj smlúvě oba ostasta, pohanský biskup vecě: Chci tomu, aby od toho jedu jiné mrúce viděl a skrzě to viece sě vstrašil. To řek pohanský biskup, k starostě měsckému šed, dva na smrt otsúzená u něho uprosil, jimažto, jakž brzo ten jed

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).