[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<636465666768697071>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

ano tě lidé za tak svatého jmají? Jehožto svatý Jan otáza a řka: Co to v rukú držíš? Jemužto když ten mladec vecě: Lučišče držím. Svatý Jan vecě: Co tiem lučiščem činíš? K tomu mladec otpovědě: Ptáky a zvěř střielém. K tomu apoštol vecě: Kakž to činíš? Tehda ten mladec počě přěd svatým Janem lučišče napínaje táhnúti a dlúho tak držav, tětivu oblevi. K němužto svatý Jan vecě: Proč si, synu, lučišče spustiv, oslabil? K tomu mladec vecě: Nebo bych tak držal, lučišče by sě umdlilo. K tomu svatý Jan vecě: Takež, synu muoj milý, tomu rozoměj, ež tělestná křehkost by sě myslí nesúci, někda sě otpočinutím nepodepřěla, snad by sě k buožiej chvále přieliš umdlila. Však vieš, ež orel nade všě ptáky léce a v slunce najsvětlejie hlédá. Však podlé svého přirozenie s výsosti na zemi padnúti musí, takež našeho člověčstvie snažná u buoh mysl když sě někdy k uotpočinutí odtrhne, často horúcieším srdcem k nebesóm sě navrátí.

To také mistr Elianandus píše, ež svatý Jan, když chtěl svaté čtenie psáti, kázal všěm buohu sě modléc postiti, aby mu buoh dal dóstojně psáti, a vlášče za to hospodina sám prosil, aby tu v tom pokojíku, ješto jest miesto měl psáti, ižádný vietr ani déšč ani rosa ani která povětřicě jemu přěkážala. A to, jakožto rozprávějí těch vlastí lidie, až do dnešnieho dne buožím divem trá. A když po všěch po těch časiech slavně svatý Jan svatú vieru vzplodiv, k starým sě letóm

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 6 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).