[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<646566676869707172>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

přibral, jakž praví mistr Izodorus, sedm a sedmdesát let po buožiem umučení za ciesařě Trojana časuov zjěvil sě hospodin svatému Janu a řka: Poď ke mně, muoj milý, jižtě čas, aby za mým stolem s svú bratří nebeský věčný pokrm přijal. To svatý Jan radostně uslyšav, vstav jíti počal. K němužto hospodin vecě: V neděli ke mně přídeš. A když prvnie neděle přišla, vešken lid do kostela, jenž byl ve jmě svatého Jana učiněn, sě sebral. Tehda svatý Jan od prvospi počev, jal sě jim slovo buožie kázati, jim přikazuje, aby byli v svatéj vieřě ustavični a přikázaní božích poslušni. A potom inhed podlé oltářě kázal čtveroúhlnú jámu vykopati a prst přěd kostel vymetati. A když to učinichu, tehda svatý Jan v tu jámu vstúpiv, spen rucě a vzhóru k buohu vzdvih, počě takto mluviti: Pozvals mne k sobě, milý Jezukriste, a toť tobě chválu vzdávaji, k tobě jdu, jež si mě ráčil na své slavné hody do nebes pozvati, nebos to u povýšenéj svéj svatéj milosti věděl, jež sem tebe se všeho srdcě žádal. A když tu modlitvu dokona, tak přěstkvúcie světlost inhed jeho obklíči, jež naň ižádný hlédati nemože ani jeho viděti. A po maléj hodině, když ta světlost otjide, tehda lidé nad jámu přistúpivše, vezřěchu, ana plná jáma manny, a svatého Jana nikdiež nenie. Kam sě je to tělo podělo, to jediný sám buoh vie. Avšak praví svatý Jeronymus u počátku přěd vykládaním čtenie svatého Jana, jakež jest svatý Jan ot poskvrny tělesné byl vzdálen, takež jest bolesti, jižto jiní jmají, na smrti byl zbaven.

Život svatých mládencóv

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).