[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<596061626364656667>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

kamenie kázal? Lépe by byli učinili, by byli mezi chudé pro buoh rozdali, jakžto jest hospodin jednomu ve čtení řekl: Chceš li svrchovaný býti, jdi, prodaj vše, což máš, a dajž chudým. K němužto mudřec Kraton vecě: Jest li pravý buoh mistr tvój Ježíš a chce li tomu, aby to kamenie bylo prodáno a mezi chudé rozdáno, učiň to, aby toto kamenie opět bylo cělo. Tehda svatý Jan vzem to zetřěné kamenie, buohu sě pomodlil a inhed to drahé kamenie tak jako dřieve cělo bylo. Proněžto ten mudřec Kraton a ta dva mladečky u buoh jsú uvěřivše, to kamenie prodali a mezi chudé rozdali.

Dva také mladá člověky vše, což jměla, prodavše, mezi chudé rozdavše i jala sě svatého Jana následujíc, po něm choditi. Tehda když jednú své někdajšie sluhy v krásném rúšě chodiece uzřěsta, a sama v chudobě, v sprostném rúšě biesta, počěsta sě zamucovati. To svatý Jan uznamenav, kázal sobě piesku z mořkého břěhu přinésti. A ten piesek v zlato a v drahé kamenie obrátiv, kázal těma dvěma zlatníkuov otázati. A když zlatníci jima otpověděchu, ež jsú nikda tak čistého zlata a drahého kamenie nevídali, svatý Jan k nima vecě: Vezmúce toto zlato a kamenie, sbožie, ješto ste prodali, vyplaťte, neb ste již nebeské královstvie ztratili. Buďtež na tomto světě v dobrém bydle bohati, abyste na onom světě u věčnéj chudobě bydlili. I počě jim svatý Jan o potupě tohoto světa a o bohatství mnoho z písma mluviti.

A v túž hodinu, když tak svatý Jan mluvieše,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).