[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<626364656667686970>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

píti dal, tak inhed padše, jsta umřěla. A zatiem apoštolovi když téhož pitie podal, tehda svatý apoštol vzem čieši, znamením svatého křížě požehnal, všeckno vypil, a nic vady na sobě nepočil. Proněžto všickni, ješto tu biechu, buohu chválu vzdachu. Tehda pohanský biskup svatému Janu vecě: Ješče sě na tom pochybaji, učiníš li jedno, ež tyto umrlé ot jědu vzkřiesíš, beze všie řěči v Jezukrista uvěřím. Tehda svatý Jan jemu své sukně podal. K němužto pohanský biskup vecě: Čemu mi svú sukni dáváš, zdali to tvá sukně móže učiniti, abych já věřil? K němužto svatý Jan vecě: Jdi a tuto sukni na ta dva mrtvá položě, řciž: Apoštol Jezukristóv mě poslal k váma, abysta ve jmě Jezukristovo z mrtvých vstala. A tak sě jest stalo, jakž jest brzo pohanský biskup sukni svatého Jana na ta mrtvá položil, tak sta inhed z mrtvých vstala. Tehda ten pohanský biskup a toho krajě vládař se vším národem a s mnohými lidmi svatý křest sú přijeli a svatému Janu kostel na čest učinivše, buohu slúžili.

Píše také jeden mistr jménem Kazianus, ež když jednú živá kuroptva byla svatému Janu dána, svatý Jan ji v rucě nosě, po peří ji hladieše, z toho sobě utěšenie čině. To jeden mladec zdaleka uzřěv, k svým tovařišiem posmievajě sě vecě: Hlédajte onenno, stařec s ptákem jako dietě jhrá. To svatý Jan skrzě duch svatý poznav, pozval toho mladcě k sobě. K němužto ten mladec vecě: Ty lis ten Jan, ješto s ptákem jhráš,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).