[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<575859606162636465>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

jeho kolivěk mučili, nemohlo nikda pohasnúti.

Píše svatý Augustin, ež buoh skrzě svatého Ščepána mnoho divuov učinil a zvlášče šest umrlých z mrtvých křiesil a mnoho nemocných uzdravil. A to sobě lidie pro náboženstvie biechu vzěli, ež na oltář svatého Ščepána kvietie kladiechu a odtad vezmúc, když na nemocné položili, inhed uzdraveni byli. A zvlášče když odtad kvietie jednú vzemše, jednéj slepéj ženě na oči položili, inhed na tom miestě prozřěla a svatému Ščepánu poděkovala.

Život svatého Jana apoštola a euvanjelisty

Svatý Jan evanjelista, jehožto jest vlášče miloval Ježíš, po těch časiech, jakž jest svuoj svatý slib spasitel svatým apoštolóm splnil i jim ducha svatého s nebe seslal, když sě apoštoli po světu rozešli, tehda svatý Jan sě odtad pozdvih, do té vlasti, jiejžto Azia dějí, šel a tu svatú vieru vzplodiv, slavně mnoho kostelóv načinil. To ciesař Domicianus, jenž pohan bieše, uslyšav, ve vrúcí olej jeho vsaditi kázal, aby jeho tak zahubil. Ale jakž buoh chtěl, odtad beze všeho úraza vyšel. To ciesař uzřěv, jež ot buožieho slova kázanie nikakž přěstati nechtěl, kázal jeho ciesař do jednoho dalekého mořského ostrova pryč zaslati. A tak tu v jednotě bydle, knihy podlé zjěvenie Jezukristova o budúcích tajných věcech napsal.

A toho léta když ciesař s tohoto světa sšel, a což bylo za něho ustaveno, proto jež jeho Římené nemilováchu, po jeho smrti vše bylo otvoláno. A tak jakež jest byl svatého Jana s hanbú pryč

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).