[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<717273747576777879>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Svatý Silvester byl rodu znamenitého a jměl jest jednoho knězě buohobojného, svého naučedlníka jménem Cyrina, jenž jeho bieše zvlášče naučil, aby pocěstné lidi ve jmě hospodina v svuoj duom přijímal. A když jednoho času ciesařóv starosta jménem Tarquinius svatého Silvestra pohanským modlám bezděky obětovati nutieše, hrozě jemu, nesposlúchal li by, velikým nazajtřie mučením jeho by umučil. Jemužto to svatý Silvester vecě: Ó, nemúdrý, ty nocí umřeš a u věčné muky pójdeš. A chtěj nebo nechtěj, buoha pravého, jemužto my sě modlímy, poznati musíš. V tu dobu svatého Silvestra do žalářě vedechu a starosta Tarquinius na oběd byl pozván. A když na tom obědě jedl, kost rybie v hrdle mu uvázla tak nuzně, ež té noci umřěl a s velikým pláčem u puol noci na pochovánie nesen. Zatiem svatý Silvester s radostí z žalářě vypuščen, neb netoliko křestěné, ale rozliční lidé i pohané divně jeho milováchu, ež bieše vezřěnie anjelského, promluvenie libého, v cělosti svého tělesenstvie, v svých skutciech svatý, ve všelikéj radě, v němžto svatá viera i nadějě s milosrdími znamenitě tkvú.

A když těch časuov svatý otec papež jménem Melchiades v Římě umřěl, svatý Silvester miesto něho ode všie obcě papežem zvuolen. V němžto tak u povýšeném stavě všěch sirých i vduov chudých jména měl napsána, jimžto pro buoh vši potřěbu dával. Potom po některých časiech když Konstantinus ciesař jal sě křesťanóv nenáviděti, proněžto svatý Silvester

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 6 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).