[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<606162636465666768>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

mluvieše, ponesú jednoho mrtvého, jenž sě byl přěde třmidcát dny oženil. A tu matka toho mrtvého s jinými přátely, vduova přěd svatým Janem padli, prosiec, aby jakež jest Druzianu, takež i tohoto buoží mocí vzkřiesil. Tehda jakž svatý Jan zaplakav, buohu sě pomodlil, tak inhed mrtvý ožil. Jemužto svatý Jan inhed přikázal, aby oněma dvěma, ješto ot poručenstvie svatého Jana byla otstúpila a k sbuoží sě navrátila, pověděl, kak jsta slavnú odplatu ztratila. Tehda on na tom miestě počě jima praviti o divných věcech onoho světa a vlášče k nima řekl: Ó, přěhubená člověky, kak jsta daleko zablúdila. Viděl sem, ano vašě anděli pláčeta a diábli sě radují, a nevieta, co jsta dobrého ztratila, radost a přiebytek přěslavný, v němžto jsta na věky jměla přěbývati. To jsta sě šeředně chybila a chovati toho hrozného přiebytka, jenž sem já viděl i ohlédal, tmy přěhrozné, črv, jenž vždy srdce člověčie nemilostivě hryze, ten vás čaká. Oheň na věky horúcí, studenost nevýmluvně mrazná, diábluov přěhrozné viděnie, pláč, úpy, zubuov skřípěnie, věčná žalost, ot buoží očí věčné rozlúčenie. To ten vzkřiešený domluviv i s těma, jimažto mluvieše, přěd svatého Jana k nohám padše, počěchu plačíc prositi, aby sě ráčil nad nimi smilovati. Jimžto svatý Jan vecě: Třidcěti dní pokánie čiňte a za to buoha proste, aby prútie a piesek, ješto jste z morského břěhu byli přinesli, ať sě opět v své přirozenie navrátí. A když

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).