[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<656667686970717273>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Světí mládenci jsú zbiti ot krále Eroda. A ten král Erodes od ciesařě Augusta královstvie byl přijal a to jest byl prvý král pohan po židovských králuov pokolení. Za něhožto sě jest syn buoží narodil podlé dávného proročstvie, ješto jest prorokováno, ež nevynde žezlo královstva židovského z moci židovské, dokad nepříde ten, jenžto má poslán býti, točíš spasitel všeho světa, za toho krále Eroda. Třie svatí králi po vedení hvězdy do Jeruzaléma přišli a na novourozeného krále sě ptali. To král Erodes uslyšav, zamútil sě, bojě sě, by sě byl přirozený král té země nenarodil, a on nevyhnán. Proněžto prosil těch tří králóv, aby sě túž cěstú k němu vrátili. Ale ti třie králi jinú cěstú sě obrátivše, domuov sě vrátili. To král Erodes uzřěv, sobě na mysli řekl: Oblúzen sem těmito králi, jižto sě měli ke mně vrátiti. Ale nic lepšieho nenie, než všěcky děti zbíti od toho času vstář, jakž sem od nich vzvěděl, kdy sě jim jest hvězda zjěvila, zda by sě mezi těmi dětmi to dietě zahubilo, ješto sě jest bylo narodilo.

Tehda, jak píše svatý Matěj evanjelista, zjěvil sě anděl Jozefovi, toho dietěte pěstúnovi, a řka: Vezma dietě a matku jeho, uteciž do Ejipta, nebť Erodes chce to dietě zabiti. Tehda Erodes, když kázal všěcky děti zbíti od prvého dne do dvú letú vstář, vzem Jozef děťátko a matku jeho, Mariji, do Ejipta šel a tam s dietětem byl sedm let, až král Erodes umřěl. Té nemilosti nechtěl buoh tomu nemilostivému králi přězřieti, ale, jakžto praví svatý otec Remigius

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 7 měsíci; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).