[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<589590591592593594595596597>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

to mluvil? Proto zajisté pravi tobě, jež sem to na hospodinu obdržal, ež po mém skončení na mé miesto vstúpíš a tuto biskupem budeš. Ale v tom biskupství mnoho tě protivenství nadejde a mnoho strastí trpěti budeš. To svatý Brikcius uslyšav, počě sě jemu súkromě posmievati a řka: Však sem dobřě o něm řekl, ež chodí jako bez smysla pomámený.

Potom po některých časiech, když svatý Martin umřěl, svatý Brikcius miesto něho biskupem učiněn. V němžto biskupství dal sě na veliké náboženstvie. Když třidcěti let biskupem byl, jedna pradlí, ješto na jeho dvór rúcho prala, počenši i jměla dietě. To všěcka obec uslyšěvši, kamenie v záhubie nabravše, přěd jeho vrata přiběhli a řkúc: Dostiť sme pro dobrotu svatého Martina tvú nečistotu do sie doby trpěli, ale již toho nebude. Tehda svatý Brikcius počě toho jako ten, jenž nic o tom nevěděl, otmlúvati a takto k nim řéci: Abyšte tomu, jenž sem nevinen, uvěřili, kažte sěm dietě přinésti. A když je přinesú, ješto jen třidcět dní vstář bieše, počě je svatý Brikcius zaklínati a řka: Děťátko, zaklínaji tě mocí syna buožieho Jezukrista, pověz tuto, jsem li já tvuoj otec. To lidie uslyšavše, počěchu na svatého Brikcie volati a řkúc: Chcme tomu, otěž, kto je jeho otec! K tomu svatý Brikcius vecě: To ke mně neslušie, učinil sem, co na mě slušalo. Tehda vešken lid pokřiče a řkúc: Totos diáblovú mocí, jež dietě promluvilo, učinil. Ale proto již naším viec biskupem nebudeš! Tehda svatý Brikcius své neviny

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).