[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<585586587588589590591592593>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

A když jednú kondatskému biskupu mezi jedněmi znamenitými lidmi válečný hněv bieše, to vzvěděv svatý Martin, chtě jě smířiti, k nim přijěl. A tu nedlúhý čas přěbyv, na sobě počil a jež své síly již pozbývá, proněžto své učenníky k sobě pozvav, jim své blízké skončenie všěm zjěvil. To oni uslyšěvše, žalostivě zaplakavše, k němu vecěchu: Proč nás, milý otče svatý, po sobě ostavuješ? Neb komu ny, smutné a siré, poručíš? Obořie sě na tvé stádo vlcie lítí! Tehda uzřěv svatý Martin a ani žalostivě pláčí, sám s nimi zaplakav, buohu sě pomodlil a řka: Hospodine, jsem li ješče tvému lidu potřěben, ješče rád popraciji pro ně. Staň sě tvá vuole! Neb v jeho srdci divný boj bieše. S jedné strany svých mníškóv litováše a s druhé strany vší žádostí po Jezukristu túžieše. A když tak svatý Martin v žíni a na popele v svém loži ležieše, k skončení sě blížě, počěchu jeho mníškové prositi, aby sobě dal lože polepšiti. Jimžto svatý Martin vecě: Milí synové, neslušie křesťanovi jinak než v žíni na popele umřieti. Bych vám jiný příklad ostavil, shřěšil bych. A když jeho počěchu prositi, aby vznak neležal, ale pro oblehčenie na straně poležal, k tomu jim svatý Martin vecě: Nechajte mne, dietky, ať v nebesa hlédaji, aby duch muoj na prosto šel k buohu. A když to vecě, uzřěl, ano diábel stojí. K němužto svatý Martin vecě: I co tu stojíš, škaředá sotono! Nic na mně svého zisku nenalezneš,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).