[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<577578579580581582583584585>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

ale ona nic na to netbavše, závojem jejie svaté hrdlo zatáhše, ji zadavovášta. K nimažto ona vecě: É, radějše mi hlavu setněta, ať sě v svéj krvi pro mého Jezukrista válejíc, svatých mučenníkóv korunu obdrži. Na to ta nemilostivá katy nic nepotbavše, jejie svaté hrdlo zatáhše, ji zadávista. A tu duši anděli vzemše, do nebeské radosti nesli. A potom mnoho svatých divóv skrzě svatú Ludmilu s rozličnými činil lidmi i činí až do dnešnieho dne. Amen.

A potom po některých časiech svatý Václav jejie svaté tělo do Prahy z Tetína přinesl a u svatého Jiřie v klášteřě u duchovných panen poctivě pochoval.

Život svatého biskupa Martina tuto sě

Svatý Martin rodem byl z toho města, jemužto Sabaria dějí, ale vzchován jest v lambardskéj zemi u městě, ješto Papia slóve. A měl jest otcě na ciesařově Julianově a Konstantinově dvořě. Ten jest měl pod sebú třidcěti rytieřóv. Na němžto dvořě svatý Martin s uotcem slúžieše, ale nerad, jež jeho duch svatý jinam vedieše. A když byl svatý Martin dvanádcte let vstáři, proti vuoli svých starost kostela radějí nežli dvora sě držieše. A byl by rád na púšč šel, ale rozličné nemoci jemu přěkážiechu. A když to jednú ciesaři ustavichu, aby starých otcuov synové slúžili, tehda mezi jinými k službě svatého Martina jako od polu bezděky přikázachu. Při němžto dvořě jen s jedniem panoší bieše. A tomu viece slúžieše i obuv szúváše

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).