[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<575576577578579580581582583>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

malých dnech svatý otec Metudius do Čech přijěv, svatú Ludmilu se mnohými jinými pokřstil. Skrzě něžto svatá viera v českéj zemi mocně sě jest vzplodila. To vida diábel, ano sě z jeho moci množstvie dúš zproštije, české pány proti kniežěti vzbudil a pro křesťanskú vieru to věrné kniežě z české země vypuzen. Proněžto inhed sě pozdvih, do Moravy k královi Svatoplukovi a k biskupu Metodovi jěl. A tu poctivě ot nich přijat, některý čas s nimi přěbyl. Ale jež vedlé lsti zlost na čas pobujějíc, dlúho tráti nemóže, v českéj zemi stařější páni opět svého vévodu zasě se ctí otezvali. A on vrátiv sě, ve jmě svaté královny kostel u pražském městě učinil, jakž byl v tom v svém poběžení matcě buoží u Moravě slíbil. To j’ ten buoží muž, z prvních české země kniežat byl, jenž jest buožie domy zakládal a kněží s žákovstvem i s duchovnými k buoží službě připósobil.

A potom s svú svatú hospodyní Ludmilú tři syny jměl a tři dcery, jakžto jemu byl svatý otec Metudius přědřekl, ež sě jeho sčedie ve všem dobrém jmělo vzploditi. A zatiem s velikú ctí své dni vévoda Bořivoj zved, buohu sě poručiv, skončal. A miesto něho syn jeho Sbyhniv české kněžstvie přijal. Ten také jakžto i otec kostely, kněží i vieru křesťanskú slavně povýšiv, skončal. A miesto něho Vratislav, svatého Václava otec, v Čechách kniežětem byl. A ten jest ve jmě svatého Jiřie

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 7 měsíci; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).