[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<581582583584585586587588589>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

mnohých měst vidúc jich náboženstvie, z nich sobě biskupy voléchu.

A to sě také za svatého Martina časuov přihodilo, jež sě lidie jednomu člověku jako svatému mučenníku, ve jmě jeho oltář učinivše, modléchu. Tehda svatý Martin dlúho sě ptav, a nenalez o jeho svatosti nikdiež nic psáno, dal sě na modlitvu, prosě hospodina, aby mu ráčil zjěviti, které otplaty, kterého li dóstojenstvie tento člověk byl. A tak stojě na modlitvě svatý Martin, ozřěv sě na levici, jednu stien přěčrnú uzřěv, jeho zaklel a řka: Pověz mi, co jsi! Toť buoží mocí kazuji, zjěv mi to, kteréhos zaslúženie člověk. Jemužto by otpověděnie z té črné stieni takto řečeno: Otče svatý, Martine, stojíš za to, chtě věděti, co sem já? Račiž to věděti, ežť sem byl člověk přězlý až do mého skončenie a pro mé hřiechy a pro viny ztratil sem muoj život. To svatý Martin uslyšav, ten oltář, jenžto byl ve jmě toho hřiešníka učiněn, zrušiti kázal.

To sě také píše o svatém Martině, ež když jednoho času chtieše přěd ciesařě Valentina vníti prosit za některé věci, v nichžto jeho ciesař nechtieše uslyšěti, zapověděno bylo, aby jeho nikakž přěd ciesařě nepúščěli. Tehda svatý Martin té všie neděle v žíni popel na hlavu sypě, u velikém utrpení své tělesenstvie mučieše. Tehda ponucením andělským v jednu hodinu beze všie přiekazy přěd ciesařě všel. Jehožto ciesař zazřěv, a jež přědeň puščen, velmi sě rozhněvav, proti němu povstati

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).