[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

dóstojného seděnie vysazen, ale pro své bludné viery modly radějí na zemi nepoctivě sedíš! Co na tom leží, proto trpím! Neb co vašě křesťanská viera pomáhá! K němužto svatý Metudius vecě: Chtěl li by, mohl by toho dobřě polepšiti. Otpověz sě svých diáblových modl a budeš pánem nad svými pány a všě své nepřátely pod svú moc podtepeš a tvé prasčědie slovutně sě zmóž, neb jest proročstvie o českých kniežětiech dávno prorokováno. K němužto vévoda vecě: Jest li to tak, proč mne inhed nepokřstíš, čiliť co přěkážie! Svatý Metudius vecě: Nic nám nepřěkážie, jediné buď hotov, aby ustavičným srdcem uvěřil v uotcě buoha všemohúcieho i v jeho syna Jezukrista a v ducha svatého, jenžto jest osvětitel všěch věrných dúš. A to učiň netolik pro tělesného sbožie žádost, ale pro spasenie těla i dušě a s buohem na věky přěbývanie.

Tu svatú řěč české kniežě uslyšav, ducha svatého posílením snažně požádal, aby jeho arcibiskup pokřstil. A když bylo nazajtřie, vida svatý otec Metudius toho kniežěte ustavičnú žádost, jeho se třmidcát sluhami, ješto s ním byli přijěli, pokřstil. A tu sě v svatéj vieřě potvrdiv, jednoho knězě, jemužto bylo jmě Kaik, s sebú pojem, do Čech sě vrátil a kostel ve jmě svatého Klimenta nad tiem hradem, ješto Gradišt slóve, učiniti kázali. A tu toho knězě starostú učinil. A zatiem české země lid též spořě svatú vieru přijímal.

A potom po

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).