[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<545556575859606162>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

proti němu Židé bojovali, chtiec jeho přěhádati a přěmoci i nemohli jsú ižádným činem proti jeho múdrosti svítěziti a proti duchu, jenž z jeho úst mluvieše. Tu Židie nic nezískavše, druhý buoj proti němu učinichu, křivé svědky proti němu vyvedli, by proti buohu křivú řěč mluvil a Mojžiešovi sě protivil a Starého zákona práva tupil. A když to naň svědčiechu všickni, ješto na súdě na svatého Ščepána vzezřěvše, uzřěchu tvář jeho jako tvář andělskú, a tu sě svatý Ščepán s buoží pomocí ve všem omluvil. To Židie uzřěvše, jež nad ním svítěziti nemohú, třetí boj proti němu podjeli, aby ho, asa mučením trýzniece, přěmohli. To uznamenav svatý Ščepán, jich podlé svatého čtenie přikázanie potresktal a řka: Tvrdohlaví lidé nečistého srdcě a uší nepravého poslúchanie, vy ste sě vždy duchu protivili. Jakež [i]text doplněný editorem[257]nadepsáno Hankou otcové vaši, takež i vy. To oni uslyševše, netolik sě polepšivše, ale v svých srdcích sě viece rozdráždivše, zuby naň škřípiechu a inhed jeho přěd město vyvedše, s sebe své plášče i rúcho snímavše přěd tiem jinochem, jenž tehdy Saulus slovieše a potom nazván svatý Pavel, své rúcho v uostraž položivše, počěchu svatého Ščepána všickni kamenovati. Ten tehdy nenávistný úmysl proti křesťanóm svatý Pavel jmějieše, ež netoliko svatého Ščepána svýma rukama kamenovati chtěl, ale všěm rúcha ostřiehal, aby ješče všěch nemilostivějie kamenovati ponúcal. Tu praví svatý Augustin, jež v tu hodinu svatý Ščepán za

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).