[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<545556575859606162>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[58]číslo strany rukopisuproti němu Židé bojovali, chtiec jeho přěhádati[251]koncové „-ty“ podtrženo Hankou, in margine oprava „‑nim“ a přěmoci i nemohli jsú ižádným činem proti jeho múdrosti svítěziti a proti duchu, jenž z jeho úst mluvieše. Tu Židie nic nezískavše, druhý buoj proti němu učinichu, křivé svědky proti němu vyvedli, by proti buohu křivú řěč mluvil a Mojžiešovi sě protivil a Starého zákona práva tupil. A když to naň svědčiechu[252]podtrženo Hankou, in margine různočtení „zwiediechu“ všickni, ješto[253]zde Hankova korektorská značka, k níž in margine doplněno „na tom“ na súdě[254]zde Hankova korektorská značka, k níž in margine doplněno „sediechu“ na svatého Ščepána vzezřěvše, uzřěchu tvář jeho jako tvář andělskú, a tu sě svatý Ščepán s buoží pomocí ve všem omluvil. To Židie uzřěvše, jež nad ním svítěziti nemohú, třetí boj proti němu podjeli, aby ho, asa mučením trýzniece, přěmohli. To uznamenav svatý Ščepán, jich podlé svatého čtenie přikázanie[255]zapsáno jinou, soudobou rukou pod řádkem potresktal a řka: Tvrdohlaví lidé[256]Hanka připsal mezi d a e písmeno „i“ > lidie nečistého srdcě a uší nepravého poslúchanie, vy ste sě vždy duchu protivili. Jakež [i]text doplněný editorem[257]nadepsáno Hankou otcové vaši, takež i vy. To oni uslyševše, netolik sě polepšivše, ale v svých srdcích sě viece rozdráždivše, zuby naň škřípiechu a inhed jeho přěd město vyvedše, s sebe své plášče i rúcho snímavše přěd tiem jinochem, jenž tehdy Saulus slovieše a potom nazván svatý Pavel, své rúcho[258]ke slovům své rúcho Hankova var. in margine „-ho rucha“ v uostraž[259]podtrženo, Hankova excerpce položivše, počěchu svatého Ščepána všickni kamenovati. Ten tehdy nenávistný úmysl proti křesťanóm[fz]křesťanóm] krzieſtyanom svatý Pavel jmějieše, ež netoliko svatého Ščepána svýma rukama kamenovati chtěl, ale všěm rúcha ostřiehal, aby ješče všěch nemilostivějie kamenovati ponúcal[260]podtrženo, Hankova excerpce. Tu praví svatý Augustin, jež v tu hodinu svatý Ščepán za

X
fzkřesťanóm] krzieſtyanom
251koncové „-ty“ podtrženo Hankou, in margine oprava „‑nim“
252podtrženo Hankou, in margine různočtení „zwiediechu“
253zde Hankova korektorská značka, k níž in margine doplněno „na tom“
254zde Hankova korektorská značka, k níž in margine doplněno „sediechu“
255zapsáno jinou, soudobou rukou pod řádkem
256Hanka připsal mezi d a e písmeno „i“ > lidie
257nadepsáno Hankou
258ke slovům své rúcho Hankova var. in margine „-ho rucha“
259podtrženo, Hankova excerpce
260podtrženo, Hankova excerpce
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).