[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<565758596061626364>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

bostvie a veleslavenstvie svého nerozlúčeně chovaje, robotné našeho opásanie tělesenstvie přijem, na tohoto světa bojovat všel. A svatý Ščepán svlek s sebe křehkost poddané tělesenstvie, do nebeské sieni na věky kralovat vstúpil. Spasitel sstúpil, tělesenstvím zastřěn, svatý Ščepán vstúpil, krví koronován. Vstúpil svatý Ščepán, ano jeho Židé kamenují, sstúpil Jezus, ano sě anděli radují. Včera vesele zpievali anděli: chvála buď na výsosti buohu, dnes jeho svatého rytieřě v svá bydlišče radostně jsú anděli přijeli. Včera náš milý Kristus pro ny, hřiešné, sprostnými plenkami byl povit a dnes svatý Ščepán v štuolu věčného života jest oblečen. Včera sprostné jesli Ježíšě jsú chovali v sobě a dnes slavná nebeská bezměrnost svatéh’ Ščepána jest přijala. Sám náš milý hospodin stúpil, aby mnohé nahoru pozvedl, pokořil sě náš milý král, aby rytieřuov povýšil. A jenž jest svému tělesenství čisté děvicě svaté břicho připravil, ten jest svému svatému rytieři nebesa otevřieti ráčil. Náš milý Jezus Kristus ráčil jest svatého Ščepána darem milosrdie obdarovati, proněžto milosrdie s nebes na zemi spasitel stúpil. Skrzě též milosrdie svatý Ščepán na nebesa vstúpil. Ó, přěveliká moci našeh’ spasitele, ukázal světu své matky div věčné čistoty a takež jest ukázal svého rytieřě nepřěmoženého vítězstvie dobrotu. A jakož jest matky buožie svatá čistota nikda rušenie nemohla trpěti, takež v tomto svatém rytieři Jezukristovo milosrdie, kak

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).