[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<535455565758596061>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

skutky obmeškávajíc, k stolu slúžie. To svatí apoštoli uznamenavše, chtiec jich vrtránie staviti, pozvavše všecko mnostvie křesťanuov, k nim řekli: Nevidí sě nám, by to dobré bylo slovo buožie obmeškávati a stolóm slúžiti. Proněžto sezřiece sě mezi sobú, vybeřtež sedm dobrých mužuov dobrého svědečstvie, plných ducha svatého a múdrosti, ať ti o nás péči jmají a nám pokrmem posluhují, a my zatiem, buohu sě modléc, slovo buožie kážíc, truditi sě budem. Ta sě řěč všěm slíbila, proněžto inhed vzvolichu sedm jich múdrých mužóv a buohobojných, jimžto vše své sbožie porúčiechu. Mezi nimižto ztarostú jako najduostojnější svatý Ščepán nade všěmi bieše. A tak je vzvolivše, přěd svaté apoštoly přivedli. A tu na ně apoštoli svoji rucě vzložili.

Potom, jakžto sě píše v knihách o Skutciech apoštolských, ež svatý Ščepán plný milosti i síly činieše mnoho divuov znamenitých i zázrakuov mezi lidmi. Tomu Židie závidiec, chtiec jeho přěmoci i přěhádati, trojím činem boj proti němu činili. Najprvé hádaním, druhé falešným svědečstvím, třetie mučením. Ale svatý Ščepán všěcky jě přěmohl i přěhádal, křivé svědky v křivdě ukázal a nad těmi, ješto jej mučili, mocně svítězil a ve všěch těch třech buojích s nebes vláščí pomoc jměl. U prvém buoji dána mu pomoc duchem svatým v jasném promluvení. V druhém boji dána mu pomoc v andělskéj tváři proti křivým svědkóm, aby sě vstrašili. V třetiem boji měl pomoc ot Jezukrista. V tu hodinu, když ho kamenováchu, stojiec uzřěl. Prvé

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).