[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<525354555657585960>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

ciesařovu na vězenie dána. A ten uslyšav, jež ona veliké sboží má, promluvil k niej súkromě a řka: Chceš býti pravá křesťanka, učiň tak, jakotě tvuoj buoh přikázal, nebtě on tak řekl, ktož kolivěk nevzdá všeho, což jmá, nemóž býti mým učenníkem. Protož, což jmáš, to mně dadúc, jdiž pryč, kam chceš, a tak pravá křesťanka budeš. K němužto ona vecě: Buoh muoj přikázal vše prodadúc, dáti chudým, ale ne buohatým. Protož, ež jsi buohat, bych tobě co dala, proti buožiemu přikázaní bych učinila. Tehda svatá Anastázia v hrozném žaláři byla zamčena, aby tu hladem umřěla. Ale svatá Teodora jest byla přěd tiem časem krev pro Jezukrista prolila a umřěla, ta ji dva měsiecě nebeským pokrmem krmila. A potom po několiko dnech kázal ji starosta k žrdi přiviežíc, ohněm žéci. A když buohu sě modléc, skončala, tehda svatá Apolonia jejie svaté tělo pochovavši, kostelík v svém sadu učiniti kázala a tu tělo svaté Anastázie poctivě pochovala. To sě dálo po božiem narození dvě stě a devaddesáté osmé léto.

Život svatého Ščepána mučedlníka

Svatý Ščepán, buoží mučenník, byl jeden z zvuolených sedmi jáhnuov a první z těch sedmi sluha svatých apoštoluov. O tom sě tak píše, ež když světí apoštoli z židuov a z pohanóv rozličné lidi na vieru obracováchu, tehda svatým vdovám biechu poručili, aby o pokrmu péči jměly, když by světí apoštoli, kážíc, učiec, sě ztrudili, aby potom jim svaté vdovy pokrmem poslúžily. Proto pojide vrtránie ot novoobrácených, proč ty svaté vdovy jiné dobré

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).