[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<495051525354555657>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

království buožiem mámy k Mariji, matcě buožiej, ješto nikda nepřěstane přěd hospodinem za hřiešné prositi. Tu také praví svatý Augustin: Věřiti beze všie rozpači muožem, ež což matka buožie na svém synu prosí, to vše obdrží, neb ona vždy za hřiešné, aby buoh je k sobě obrátil, bez přěstánie prosí a řkúc takto: Aj, milý synu, viz, jež si ráčil pro hřiešné lidi člověkem býti a z méhos života tělesenstvie přijal. Pomni na to, ježs to proto učinil, aby sě nad hřiešnými smiloval, jimžto jest velmi smilovánie třěba. Ktož tehda ten jest, jenžto sě kdy jejiej svatéj milosti snažně modlil, a neuslyšán, nadarme sě jiným svatým modlí ten, jemužto Maria nechce pomocnicě býti. A ješče nadto viece řku, jež, jehožto jiní světí nesmějí prositi, to matka buožie vláščím úfaním, k svému synu přistúpiec, což prosí, obdrží. Protož, matko buožie, když si tak milostiva, my tebe, hřiešní, prosímy, aby skrzě to svaté jmě, ež si i slóveš matka buožie, ráčila přěd svým milým synem za ny prositi, abychom tento zlý svět přějdúce, tvého milého syna tobú narozeného svýma očima mohli ohlédati a s ním v nebesiech bydlili na věky věkóm. Amen.

Život svaté Anastázie dóstojné

Svatá Anastázia byla rodem z Říma, jednoho velikého a vzácného člověka dci, ale pohan bieše. Ta sě jest naučila svatéj vieřě ot své matky křesťanky a ot svatého Kryzogona. A když byla vdána za jednoho, jemužto Prbilio řekli, vždy sě nemocna pořkúc, ot něho sě, kadyž mohúc, vzdalováše,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).