[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<207208209210211212213214215>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

ukázal sě apoštolóm na Olivetskéj hořě, otňadžto na nebesa vstúpil. Nikodemus také v svém čtení píše, ež sě jest syn boží ukázal Jozefovi, neb když Židé vzvěděle, ež Jozef na Pilátovi uprosil, aby tělo svaté s křížě senma, v svém vlastniem hrobě pochoval, jenž byl sobě přihotoval, z toh’ sě Židé rozhněvavše, Jozefa jěli a jeho tvrdě zamekše, dřvi zapečetili, chtiec jeho po hodech zahubiti. Tehda náš spasitel Kristus té noci svého vzkřiešení přišed, ten duom, v němžto Jozef vězieše, na všě čtyři úhly pozdvihl a k němu všed, jeho tvář otřěv, pocěloval a odtad jeho zdráva domuov, pečetí nerušiv, přivedl. A také tomu chtie někteří světí, ež sě jest matcě svéj, královně nebeskéj, najprvé neb asa toho dne milostivě ukázal. A tomu na znamenie římský kostel U svaté královny na buožie vzkřiešení vláščí slavnú službu čini.

Čtvrté a poslednie slušie to věděti, kak jest náš spasitel z mrtvých vstav, staré otcě z přědpeklé vyvedl. O tom píše svatý Augustin v jednom kázaní a takto řka: Jakž koli brzo Kristus na kříži duši pustil, tak inhed jeho dušě s božstvím sjednaná u přědpeklé sstúpila. To moci pekelné uzřěvše, velmi sě jeho užasše, počěchu mezi sobú tázati neskladenú řěčí zvukem, ale jakž duchu jest přirozeno rozomem, řkúce: I kto jest, otkad jest tento tak světlý a tak hrozný ten vešken svět, ješto nám dávno poddán byl, nikdy nám takého mrtvého neposielal? I kto jest to tak smělý, jenžto beze všeho strachu všěcka našě bydla,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).