[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<210211212213214215216217218>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

promluvi a řka: Připravte sě všichni, abyste přijeli Ježíšě a jeho sěm vtrhli, jenžto sě svelíčal, by byl synem buožím, a již vidíte, ježť jest člověk a bál sě smrti. Proněžto byl řekl: Truchla jest dušě má až do smrti. A mnoho zázrakuov činiv, však sě nám již jest v naši moc dostal. Jemužto pekelná moc otpovědě a řkúc: Tiem sě nesvelíčěj. Ty pravíš, by sě Ježíš smrti bál, an jest mocně přišed, nic sě tebe nebojě, tě jieti chce a z našie moci jiné zprostiti. A večas to uzříš, běda tobě na věky. Jimžto pekelný starosta vecě: I co mi jím hrozíte, já jsem jeho na púšči pokúšal, já jsem, ež jsú jeho Židé umučili, zpósobil. A teď inhed uzříte, an u mú moc musí. K němužto obec pekelná vecě: Však vieš, ež jest ten, jenžto jest Lazařě z mrtvých vzkřiesil, jehožtos kakž koli v svéj moci tvrdě držal, všaks jeho vydati musil. K nimžto pekelný starosta vecě: Jest li ten, ješto jest nám Lazařě otjal náhle, jeho sěm nepúščějte, nebť jsem já jeho moc viděl, jakžtě brzo nad rovem stojě, nad mrtvým Lazařem zavolal, takť jest inhed Lazař, jako orel sě otřasa, z našie moci bez našie dieky vyšel. A když ta pomluva u pekle bieše, tehda hlas krále nebeského jako hrom pohřměv: Pekelné moci, otevřěte vrata svá, ať vende všie chvály král. Ten hlas přězvučný diáblové uslyšěvše, u pekle sě železnými závorami uzavieráchu. A když na ně spasitel v táž slova opět hlučně zavolal, tehda diábli vnitř jsúc, který by to byl král, otázali. Jimžto

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).