[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<211212213214215216217218219>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

David prorok odpověděl a řka: Co sě tiežete, ktožť jest? A vy vidíte a viete mé dávné proročstvie: Jesti král všie chvály dóstojný, pán silný a mocný. Tehda v tu hodinu král nebeský mocně u přědpeklé vstúpiv, ty přětemné temnicě svým svatým buožstvím slavně osvietil. A v tu dobu Adama za ruku ujal, takto k němu řka: Pokoj tobě buď i všemu prasčědí. A to řek spasitel, dal ruku Adamovu svatému Michalovi, a tak všěcky dušě inhed z přědpeklé vyvedl. Ale kteréž dušě u pravém pekle byly, odtad ižádné nevyvedl, neb kterýž jsú v smrtedlném hřieše umřěli, ti jsú všickni do pekla šli a odtad nikda nevyvedeni. Ale kteříž jsú bez smrtedlného hřiecha umřěli, ti jsú u přědpeklí v temniciech bydlili a potom králem nebeským odtad vyvedeni a viec potom kdež jsú kolivěk byli, tu jsú vešde veleslavenstvie buožstvie viděli. A když ta dva bratřencě, Karius a Alechius, všicknu svú řěč otmluvista, inhed přěd jich očima zmisasta. Amen.

Život svatého Sekunda rytieřě tuto sě vypravuje

Svatý Secundus byl rytieř a buoží mučeník. A byv pohanem na svatú vieru sě obrátil. Potom do mediolánského města šel a tu dva svatá, Faustinus a druhý Jovita, v žaláři pro svatú vieru věziesta, ale anděl přišed, vyvedl jě z žalářě přěd město. A tu svatého Sekunda nalezše, pokřistila jsta jeho vuodú, ješto jima v tu hodinu buožím divem z uoblaka byla spadla. A když

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).