[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<203204205206207208209210211>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

i znamenaj, ješčeť jest vždy žieziv, žádajě tvého spasenie. Ó, kak nemilostivý budeš, když mu píti nepodáš skrzě svého hřiešného života polepšenie. V ten čas, jakžto euvanjelisty píší, sluhy židovské, jižto biechu u křížě ostali, vzemše húbu, v uocet omočichu. A jakž druhý euvanjelista praví, ež bylo víno myrrú ohorčené. V tom nám euvanjelisti rozoměti dávají, ež to pitie bylo hořké, jehož Ježíš okusiv, nerodil píti. Proto jsú mu octa podali píti, neb jakž praví jeden starý mistr, když na kříži vzbitému octa podadie, spieše umře. Po maléj chvíli Ježíš promluvi a řka: Skonáno jest. Jakžto by řekl: Již sě jest vše dokonalo, což bylo o mém trudném umučení prorokováno. V tom nám Ježíš příklad ostavil, aby každý hřiešný, ktož na kříž svatého pokánie vstúpí, jeliž moci bude řéci: Skonáno jest, točíš mé pokánie již splněno jest. Opět po maléj hodině zavola Ježíš a řka: Otče, v tvoji rucě porúčěji duši mú. V tu dobu pokloniv hlavu i pustil duši. Tu praví svatý Matěj euvanjelista, ež mnohých svatých těla vstavše, mnohým sě v Jeruzalémě ukázaly. Tu také praví svatý Augustin, ež syn buoží od té hodiny, v nížto pustil duši svú svatú, čtyřidcěti hodin v uorloji dokonav, z mrtvých vstal.

Tu matka jeho milá bieše a kak jest žalostivě plakala, o tom praví svatý Anzhelm, v svých knihách píše. Toho večera po nešporní hodině přijidú posli Pilátovi, aby těla těch tří ukřižovaných doluov sněli. A jež lotry ješče

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 7 měsíci; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).