[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<198199200201202203204205206>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

nábožné, jeho litujíce, plačíce a sě u prsi tepúc. K nimžto Ježíš sě ozřěv propovědě a řka: Dcery jeruzalémské, neplačte na mú smrt, neb já vskořě z mrtvých vstanu, ale plačte na veliké příhody, ješto sě jmají státi nad vaším tiemto městem i nad vaším pranárodem. A když Židie uzřěchu, ež Ježíš křížě nésti nemožieše, utkavše jednoho člověka, Šimona, jenž ze vsi přišel bieše, pod bezděčí jemu kázachu kříž za Ježíšem nésti. A když na rozhranie přijidú, náprvé dva lotra ukřižovachu. A to proto učinichu, aby Ježíš, vida jich křik a bolest, věcší strast jměl v srdci. Potom Ježíšóv na zemi položivše, vznak na kříž položivše, jeho světiej rucě provazy roztiehše, železnými hřěbími přikovachu a takž jeho s křížem na prostřěd mezi lotry vzvedú. Tu pro jeho svatého těla těžkost rány od hřěbóv probitie sě drúc rozšířichu, odňadžto jeho svatá krev třmi potoky na zemi chrčieše. V tu dobu Židie naň vzvolachu a řkúc: Jinés uzdravoval, a sebe uzdraviti nemóžeš. Jsi li syn buoží, stup nynie s křížě. Druzí voláchu: Jsi li král israhelský, sstup s křížě a uvěřímy v tě. Ten hlas od rady bieše diábelské, neb jakž pravie světí mistři: Diábel na jednéj straně křížě stáše znamenajě, moh li by co tu zisku jmieti. A uznamenav, ež mu Ježíšova smrt škodna bieše, chtěl rád jeho smrt staviti, i nemohl, protož židóm radieše, aby ho s křížě ponúcěli.

A když tak Ježíš na kříži do šesté hodiny stáše, tehda po všem světu mrklo, slunce

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).