[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<194195196197198199200201202>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Ježíš proto neodpověděl, aby sě čas prorokovánie spieše plnil. Tehda Herodes vida, ež nic neotpoviedá, sám v sobě pomyslil a řka: By byl toto člověk múdrý, vida, ež ho mohu zprostiti, mluvil by se mnú. Protož jeho jako blázna ot sebe zahna a ku Pilátovi zasě poslati kázal. V tu dobu rytieři Herodovi, aby sě Ježíšovi jakžto bláznovi posmievali, u bielé barvy jeho rúcho oblekli a naň nekázaně vzvolachu, bláznem jej vzývajíc i vedú ho ku Pilátovi. Tu sě Pilát s Herodem smířista, ež dřieve nepřietelé svá veliká biesta. Tehda Pilát povědě Židovstvu a řka: Žádné viny na tomto člověcě nalézti nemohu ani Herodes, aj toť ho poslal ke mně zasě, v nivčemž mu viny nedávajě. Nechcte li bez toho býti, nechať ho káži bičovati a svú cěstú pryč pustiti. A to proto bieše řek, zda by sě židé tomu okojili a viece naň nežalovali. To uslyšěvše židé, počěchu viece volati a řkúce: Ukřižij, ukřižij jeho, neb synem sě buožím nazval. Tehda sě Pilát toho užasl i otáza jeho a řka: Otkad jsi? Ježíš mu nic neotpovědě. Pilát vecě: Nemluvíš se mnú? Zdali nevieš, ež mám ukřižovati tě, neb pustiti? K tomu Ježíš vecě: Nejměl by moci nade mnú, byť nebylo dáno ot vrchnie moci. A protož, kto mě je v tvú moc dal, točíš Judáš, věcší hřiech jmá, neb on jest z pravé zlosti shřěšil, ale ty jen bojě sě ciesařě.

V ta doba poslala posla Pilátová ku Pilátovi ponúcějíc jemu, moh li by Ježíšě propustiti, a řkúc: Mnoho jsem viděnie o Ježíšovi viděla téjto noci.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).