[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<195196197198199200201202203>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Tu pravie staří mistři, jež otci světí v temniciech u přědpeklí jsúce, čas vyvedenie svého přiblíženie již znamenajíce, některým činem přěd diáblem své utěšenie ukazováchu. To diábel uznamenav, jenžto bieše k smrti Ježíšově ponukl židóm, počě dvojím činem toho hlédati, kak jeho umučenie rušil. Najprvé skrzě Judášě, jakžto praví Remigius, ež Judášovi inhed diábel v srdce tanul požělenie jeho prorady, proněžto inhed řekl Judáš: Shřěšil jsem, proradiv krev nevinú. A to řek, i povrhl těch třidcěti peněz starostám židovským. A to proto učinil, aby židé vezmúc své peniezě, na Ježíše přěd Pilátem nežalovali.

Druhé chtěl diábel rušiti Ježíšovu smrt skrzě Pilátovu, jakž praví mistr Rabanus: Vida diábel, ež skrzě Ježíšovo umučenie jmělo býti hřiešných duší vykúpenie, jakež byl skrzě prvú ženu v ráji smrt světu vnesl, takež skrzě ženu Pilátovu našemu spasení přěkaziti chtěl. Protož Pilát druhým činem sě pokusi, moh li by Ježíšě propustiti, i propovědě k Židóm a řka: Jmáte v svém obyčěji, ež na velikonočnie hody jmám vám propustiti vězně jednoho. Voléc anebo Ježíšě, krále židovského, neb Barabášě, jenžto bieše pro vraždu jat? Tehda všickni Židie zavolachu: Propusť nám Barabášě. K tomu Pilát vecě: A což učiním z krále židovského? Oni vzvolachu: Ukřižij jeho. K tomu Pilát vecě: Tehda chcete, abych vám krále židovského ukřižoval? K tomu Židie řechu: My nejmámy krále než svého ciesařě,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 7 měsíci; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).