[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<202203204205206207208209210>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

toť syn tvój. Tu praví svatý Kryzostomus: Ó, milý Ježíši, kaks to hrubě k svéj matcě promluvil, ežs tvú milú matku ženú nazval? Vidě, ežs to proto učinil, jež nebieše tehda čas k niej promluviti sladcě, ani jie milú matkú nazvati. Nebo čím by byl tehdy milostivějie promluvil, tiem by byl věcší žalostí jejie srdce krojil. Potom vezřěv na svatého Jana, vecě: Aj toť matka tvá. Jako by řekl: Jměj o niej péči jako syn o svéj miléj matcě. Od té hodiny vzal ji svatý Jan na svú práci a jiej pokorně slúžil. V tu hodinu matka buožie opět na zemi padši omdlela. A jakž svatý Jeroným píše, ež bieše na ní plášč z plátna skrájěný, jakžto nynie v Římě panie nosie, jenž ji všicku přikrýváše, ten vešken svatú krví s křížě tekúcí bieše zkrvavila, až na šlojieřík procházieše. Opět vstavši, počě naň žalostivě hlédati.

V tu hodinu pro velikú bolest svých svatých jézev zavola Ježíš velikým hlasem a řka: Buože mój, buože mój, pročs mne tak ostal? Jakžto by řekl: Buože otče, velikémus mě utrpení mé tělo poddal, jako by na mě nic netbal. Málo potom pomeškav, Ježíš řekl: Žieziv jsem, točíš píti mi sě chce. Tu praví svatý Bernhart: Ó, milý Ježíši, o kříži trpkém nic nedieš, korunu bodlivú na svéj hlavě trpíš, jedno na žiezi voláš a řka: Žieziv jsem. Bych tebe otázal, milý spasiteli, co žádáš? Čeho jsi žieziv? Vědě, ež by řekl: Žádaji všěch sirých hřiešníkóv spasenie, toho jsem žieziv, proto trudně tuto hroznú smrt trpi.

Protož, každý hřiešný člověče, hlédaj

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).