[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<188189190191192193194195196>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

smrtí ot mečě scházie. Tu inhed Ježíš Malchovi ucho přěde všěmi přičinil. Proč jsú veň vidúce div neuvěřili? Tak svatý Křisostomus praví, ež tehdy noc bieše, protož mnozí toho divu neviděli, pakli jsú kteří viděli, ale v svéj zlosti zatvrzeni byli. Na rytieřstvo sě obrátiv, propovědě k nim a řka: Koho hledáte? Oni otpověděchu: Ježíšě z Nazareta. Ježíš k nim vecě: Já jsem. A jakžto brzo uslyšěchu, tak všickni vzpět padli na zemi, neb jě nebeská hróza ohromi z jeho svatého otpověděnie. Jako by řekl: Vidíte li to, ež bych mohl nad vámi svítěziti. Protož letěvše vstáti nemožiechu, jeliž jim ponukl, jakžto praví jedno vykládanie, aby vstali a řka: Vstaňte, nežásajte sě. A to proto také učinil, aby jim ukázal, ež utéci moha, neutekl, ale dobrovolně sě jieti dal. A jakž vstachu, opět Ježíš otáza a řka: Koho hledáte? Oni odpověděchu: Ježíšě z Nazareta. Jimž vecě Ježíš: Řekl jsem k vám, já jsem. Hledáte li mne, nechať tito otejdú. V tu dobu všickni apoštoli utekú. Proto pravie všickni, ež ač je svatý Petr a svatý Jan neutekl, ale zdaleka za ním šla, a jiní utekli. Tu Ježíšě jemše, spřědu jeho svatéj rucě svázavše, na jeho hrdlo provaz vzděli, s sebú hanebně trhajíc povedú. V ta doba k nim Ježíš to propovědě: Vyšli jste jako k lotrovi s meči i s kyji jímat mne, a mě na každý den s sebú v chrámě jměvše, však jste mne nejěli.

Odtad jej najprvé vedú k Annášovi, k svekrovi k Kaifášovu, a jež svatý Jan bieše znám biskupovi i starostám židovským, za Ježíšem v duom vnide, ale svatý Petr ke dřviem přistúpiv, vníti nemohl. Potom svatý

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).