[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<168169170171172173174175176>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

nebieše ot buoha žádné smilovánie, protož, jakž sě v rozličných knihách píše, ež svatí proroci ducha svatého zjěvenie zachápajíce a jako v uotrapě vzdviženie mysli k buohu žádost jmajíce, túžebnými hlasy voláchu. David prorok tak voláše: Ó, milý hospodine, kak je to, ež tvé slovo na věky v nebesiech přěbývá! Jakžto byl řekl David prorok: Tam vždy v svém veleslavenství na věky bydlíš a dolóv na ny, na hřiešné, nikda nesezříš. Protož, milý hospodine, skloň svá svatá nebesa a stup k nám doluov. Druhý prorok voláše a řka: Ó, kdy slovo buožie příde k nám! Třetí prorok voláše a řka: É, hospodine, by prolomě nebesa i stúpil k nám! A když tak proroci žalostivě k buohu voláchu, pro prodlenie času sobě stešťechu, tehda jeden z prorokuov z brzšieho […]text doplněný editorem jako by k každému proroku promluvil a řka: Nestýskaj sobě, pomešká liť málo, však vždy k nám příde. Potom svatý Izaiáš prorok to již skrzě ducha svatého zjěvenie jako svýma očima vida, u proročství promluvil a řka: Dietě sě nám narodilo a syn nám dán jest. To u velikéj jistoty sliba buožieho mluvieše, kakž kolivěk to po dlúhých časiech sě naplnilo, v tom tak velikém všěch hřiešných od buoha rozlúčenie bieše pomluva u vnitřnějšiem rozomě mezi všeho světa lidí národem a mezi hospodinem.

S jedné strany lidského národa rozom mluvieše a řka: Milosrdný hospodine, známy sě v našich hřiešiech, ale k tobě naše dosti učiněnie jest, nebude li tvého svatého smilovánie. V tvém svatém veleslavenství divně sě trojí tvého svatého buožstvie přirozenie, v tobě

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).