[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<172173174175176179180181182>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

rozomu, ež buoh otec, a to proto, ež v téj svatéj trojinosti buohu otci moc vlášče příleží, a protož, ež sě diábel bieše mocně v svět uvázal, vidieše sě to podobno, ež by buoh otec, tělesenstvie vezma, vyšší mocí diábla přěmohl. Druhé sě vidieše, aby duch svatý tělesenstvie přijal, a to proto, ež, jakž jest již řečeno, duchu svatému příleží milost, a ta ješče světu nebyla ukázána, proněžto bylo by podobné, by duch svatý tělesenstvie přijal, a tak světu svú milost ukázal. Třetie sě vidieše, aby syn buoží tělesenstvie přijal, a to proto, ež jemužto vláščě křivda stala, chce li u mír a v dobrovolenstvie přivésti, jmá nejiné miesto sebe sláti, ale sám k tomu přijíti. A tak jest, ež jsú lidé vlášče synu buožiemu křivdu učinili, chtiec dědičstvo jeho svaté múdrosti sobě neprávě osobiti, obludnému slibníku povolijíce, když jim bieše řekl: Budete jako buohové, točíš takúž múdrost u věščbě jmajíce, zlé i dobré vědúce. V téj pomluvě tak ostalo, aby syn buoží na svět vstúpil v živuot dievky přěsvaté, aby tu tělesenstvie přijma, jednosvornú moc v svéj svatéj trojnosti zvučně světu ukázal.

V tu tak přěsčastnú hodinu všemu světu radostnú, jakžto svatý Lukáš píše, poslán jest anděl Gabriel ot buoha do města vlasti galilejské, jemužto městu jmě Nazaret, k dievcě otdanéj muži, jemužto jmě Jozef, z domu Davidova, jiejž dievcě jmě Maria. Tu třěba otázanie, proč jest anděl poslán, a ne člověk?

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).