[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<166167168169170171172173174>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

poslovi vecě: Synáčku, viz z uoné flašky druhé, ještos skryl, aby z nie nepil, ale nakloň ji opatrně a nalezneš, co jest u flašcě. Toho sě ten posel velmi zastyděv a odtad sě zasě vrátil, chtě toho pokusiti, co j’ byl ot otcě svatého uslyšal. Tu flašku, ješto byl skryl, naklonil a inhed z nie jědovatý had vyplynul.

Jednoho také času když svatý Benedictus k svéj vlastní sestřě, k svatéj Skolasticě, přijěv, k stolu sědl, počě jeho sestra prositi, aby u nie přěs noc ostal. Jehožto když nepovolil, pokorně sě proti buohu sníživši, modlitvu učinila, toho na buozě žádajíc, aby u nie jejie bratřec, svatý Benediktus, přěs noc ostal, a inhed, netáhla sě buohu pomodliti, přišlo hrozné hřímanie, blýskota a velikého přievala spadenie tak, ež otec svatý nikame ot nie nemohl. K niežto svatý Benediktus, zamútiv sě, vecě: I cos to učinila, odpusť to buoh, sestra má! K němužto ona vecě: Prosila sem tebe, a tys mne neslyšal. Ale buoha jsem poprosila i uslyšal mě jest. A již beř sě kam chceš, ač móžeš. A když sě tak mezi sebú milostivě pokárasta, všě té noci miesto spanie o bozě a o svatých věcech spolu přěmluviesta. A potom po třech dnech když sě svatý Benediktus do kláštera vrátil, v jednu hodinu vezřěv uzřěl, ano dušě jeho sestry, svaté Skolastiky, jako holubicě do nebes jde. Kázal inhed jejie tělo do kláštera přinésti a v tom rově, ješto byl sobě přihotoval, pochovati. Potom toho léta, jehožto svatý Benediktus jměl skončěti, svú smrt bratří svéj přědpověděl a šestý den přěd svú smrtí rov sobě odevřieti kázal.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).