[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<154155156157158159160161162>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

lučil. A tu jeho jednú ranú zabil a ta jabla pobrav, přěd Piláta nesl a jemu vše, kak sě jemu přihodilo, vypravil. Potom k večeru Rubína v sadu ležiec nalezše umrla, mněli, by náhlú smrtí umřěl.

A zatiem Pilát po některých dnech Rubínovú za Judášě vdal. A tu diábel dvuojie zlé zpósobil. Jedno zlé, ež otcě zabil, druhé zlé, ež mateř pojal. A když tak spolu s mateří jako s manželkú bydlésta, počě Ciborea v jednu hodinu truchlú myslí vzdychati. A když jie Judáš otáza, proč by tak těžcě vzdychala, odpověděla jemu a řkúc: Nevelíš mi vzdychati, a já, nebožička, ze všěch žen nesčastná, nalezla jsem sě prostřěd všeho hoře. Jměla jsem jedno dietě, i tož jsem musila u moře uvrci. Jměla jsem milého hospodářě, toho jsem v sadu umřěvše nalezla. A ješče k méj žalosti Pilát mi násilé učinil, žalost k žalosti přičinil, mě, smutnú ženu, za tě bezděky vdal. A když ona jemu o svém dietěti všecko pořád rozpravila, najprvé kak jest o něm hrozné viděnie jměla, proněžto jeho u moře u pleteném osudí uvrci musila, tehda jí Judáš počě také vše pořád praviti, kak sě jemu z mladosti až do toho dne přihodilo. Pro nižto řěč oba poznasta, ež Judáš vlastnieho otcě zabiv, svú vlastní mateř sobě za ženu pojal. V tu hodinu počě Ciborea Judášovi raditi a řkúc: Synu mój přěnesčastný, nic jiného neumějiť raditi, než vstana jdiž k Jezukristu, jenž tyto časy po světu chodí, veliké divy činí a lidem hřiechy otpóščie. Toho Judáš uposlúchav, vstav i šel k Jezukristu. Jehožto Jezus Kristus přijem, apoštolem

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).