[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<156157158159160161162163164>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

slovo kážě, veliké divy činil, mnoho židuov i pohanóv na vieru křesťanskú obrátil. Závidiec jemu židé, křivé svědky proti němu vyvedše, mnoho žalob naň učinivše, jeho ukamenovali. A když jeho kamenováchu, jedněch lidí poprosil, aby to kamenie jeho nevinné i smrti na svědečstvie s ním v rově pochovali. A zatiem podlé římského obyčějě jeden kat vystúpiv, v niž hodinu svatý Matěj rucě spen, k nebesóm vzhlédáše, jednú ranú sekyrú jemu hlavu sťal. A tu najprvé tělo jeho bylo pochováno a potom do Říma a z Říma do Truzie, ješto i dnes leží, jest přineseno.

Život svatého Řehořě papežě, buožieho sluhy

Svatý Řehoř papež byl jest z Říma, kniežěcieho rodu. Jehožto otci jmě bylo Gordianus a mateři Silicia. A když svatý Řehoř v rozličném písma mistrovství nad jiné znamenitě prospěl a jež podlé svého urozenie mnoho sbožie jmějieše, jal sě mysliti, kak by sbuožie prodada, v duchovniem stavě buohu slúžil. Zatiem, když jemu otec umřěl, sbožie rozprodav, šest klášteróv v sicilskéj zemi učiniti kázal a sedmý ve jmě svatého Ondřějě v Římě učiniv, všeho světa potupiv, v tom klášteřě svatý život veda, snažně buohu slúžil. A tak svuoj život utrudil, jež často tak omdléval, jako by déle nic žív býti nemohl.

Těch časuov anděl buoží u postavě jednoho chudého člověka přědeň přišed, počě jeho za almužnu prositi. Jemužto svatý Řehoř když kázal šest peněz dáti, druhý den i třetí týž chudý opět přišed, almužny prosě. Tehda strójcě klášteřský k svatému Řehoři vecě: Otče

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 4 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).