[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<157158159160161162163164165>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

svatý, již viece nejmám jemu co dáti, jedinú mísu střiebrnú, jižtoť jest tvá matka poslala s krmí. Jemuž svatý Řehoř vecě: A když jiného nejmáš, daj jemu tu mísu ve jmě Jezukrista. Tehda ten chudý, mísu vesele vzem, pryč zašel. A potom sě jemu skoro v andělskéj tváři ukázal, z té mísy poděkoval.

Jednoho také času římská řěka Tiberis také sě vzprýštila, jež přěs římskú zed přěplývajíc, mnoho domuov zrušila jest. V tu hodinu veliké množstvie hadóv a jedna veliká san po řěcě dolóv plovúci, sě zadusili. Proněžto tak veliký smrad ot nich pošel, jakžto v Římě veliký mor od té nemoci, ješto hlízy pod třiesly naskakují, na všě lidi udeřil. A také ten čas to mnozí vídáchu, ano střěly z nebes letiec lidi uražijí. Najprvé v ten mor svatý otec Pelagius papež umřěl a potom na všě lidi jiné udeřil. Ale jež svatá cierkev bez pastýřě dlúho býti nemóže, všěcka obec na papežstvie svatého Řehořě jest zvolila. Tehda svatý Řehoř, kakž koli nerad, v ten svatý úřad sě uvázav, kázal všemu lidu s svatými po křížích choditi, buoha prositi, aby ráčil ten mor staviti. A zatiem svatý Řehoř počě mysliti, kak by mohl od toho úřada na púšť utéci, ale nemohl jest, jež proň všěch měscských bran byli kázali střieci. Avšak v jednu hodinu v jiné rúcho sě proměniv, s jedněmi kupci sjednal, aby jeho v kádi z města vyvezli. A když vyvezen, na púšč běžav a tu sě v jěskyni tři dni pokrýval. A zatiem Římené po všěch krajích jeho hledajíc rozeslali. A když jeho tak hledáchu,

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 7 měsíci a 23 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).