[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<153154155156157158159160161>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

pořekši sě, by byla těžka dieťetem, toho léta, podlé času, by dietě jměla, pronésti kázala. Proněžto král i všěcka země sě obradovali a toho dietěte velmi snažně chovati kázali.

Potom po některých časiech králová s králem dietětem počenši, v svój čas pravého královicě urodila. A když tě obě dietětě, Judáš a královic, podrostesta, počěsta spolu, jakožto děti činie, jhráti. A v téj hřě Judáš často královicě kvieléše a kdež mohl, tu jeho zatrháše. To králová uznamenavši, to dobřě vidúc, jež syn jejie nenie, jala sě ho často bíti, všakž on pro to své zlosti neostanieše. A najposléz na králově dvořě sě proneslo, jež Judáš královic nenie, ale nalezenec. Proněžto toho sě ustyděv Judáš velmi, pravého královicě tajně zabiv, pryč odtad do Jeruzaléma běžal a tu sě Pilátovu dvuoru, jenž tehdy tu ciesařovým ustavením starostú i súdcí byl, přikázal. Na němžto dvořě tak sě uměl jmieti a Pilátovým vášniem hověti, ež jeho Pilát na svém dvořě nade všěmi učinil mocným starostú. A když jednoho času Pilát s své sieni do jednoho sadu hlédajě, toho sadu jablkóm velmi zachtěl. A ten sad otcě Judášova bieše. Jehožto Judáš nic nevěděl, ani jeho otec Ruben znal. Tehda Pilát Judášě pozvav, k němu řekl: Jako mé zdravie miluješ, tak inhed běžav, oněchno mi jablek dobuď, nebť mi sě jich velmi zachtělo. V tu dobu Judáš rúče běžav, v ten sad vskočiv, počě jabla chvátajě česati. Zatiem Ruben, otec jeho, vyběhna, počě jemu hněvivě láti. A mezi tiem sebú dobřě potrhavše, Judáš kámen pochopiv, na otcě

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 6 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).