[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<5v6r6v7r7v8r8v9r9v>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[7v]číslo strany rukopisučinie ve školách a v uliciech, aby ctěni byli od člověkóv (velcizojazyčný text lidí)[228]druhý překlad v základním textu, nad řádkem znovu zapsáno „ot lidí“. začátek komentované pasážeVěrukonec pasáže s variantním překladem Věrně[229]připsáno při okrajivariantní překlad pravi vám, vzeli[230]korektorem připsáno nad řádkem „-ť“ jsú odplatu[231]korektorem připsáno nad řádkem „ot-“ svú. Mt6,3 Ale ty když činíš almužnu, nevěz levice tvá, co činí pravice tvá, Mt6,4 aby byla almužna tvá v skrytě, a otec tvój, jenž vidí v skrytě, odplatí[232]korektorem připsáno nad řádkem „ot-“ tobě.

Matheicizojazyčný text VI.[233]chybně oddělená kapitola

Mt6,5 {A}textový orientátor A když sě modlíte, nebuďte jako pokrytci (Lucecizojazyčný text XI)[234]viz L 11,38–44 smutní, kteříž milují v školách a na úhlech uličných stojíce modliti sě, aby viděni byli začátek komentované pasážeod člověkóvkonec pasáže s variantním překladem od lidívariantní překlad; začátek komentované pasážezajisté pravikonec pasáže s variantním překladem věrně pravímvariantní překlad vám, začátek komentované pasáževzeli {vzeliť[235]}přípisek soudobého korektora sú odplatu[236]korektorem připsáno nad řádkem „ot-“ svú. Mt6,6 Ale ty, když sě budeš modliti, začátek komentované pasáževejdi v pokojík tvójkonec pasáže s variantním překladem vejdi v pokoj tvój[237]připsáno při horním okraji, korektorem ještě připsáno nad textem „-n-“ (tj. mění „vejdi“ na „vendi“)variantní překlad a zavra dveře tvé[238]korektor škrtá „tvé“ podtečkováním, modli sě otci tvému v skrytě a otec tvój, jenž vidí v skrytě, odplatí[239]korektorem připsáno nad řádkem „-t-“ tobě. Mt6,7 A modléce sě, neroďte mnoho mluviti, jako začátek komentované pasážepekelnícikonec pasáže s variantním překladem pohané[240]připsáno nad řádkem i při okrajivariantní překlad činie, neb mnějí, byť v mnohém svém mluvení byli začátek komentované pasážeuslyšánikonec pasáže s variantním překladem uslyšěni[241]připsáno nad řádkem i při okrajivariantní překlad. Mt6,8 Protož neroďte sě začátek komentované pasážepřirovnávatikonec pasáže s variantním překladem připodobniti[242]připsáno při okraji v podobě „pṙidobodniti“ (sr. BiblBoč)variantní překlad jim, neb[243]korektorem připsáno nad řádkem „-ť“ vie otec váš, co jest vám potřěbie, prvé než jeho prosíte. Mt6,9 Protož vy takto sě budete modliti[244]korektor v úseku „vy…modliti“ naznačuje změnu slovosledu: Otče náš[245]při okraji k textu „Otče náš“ připsáno mladší rukou vulgátní znění „Pater noster“, jenž jsi v nebesiech, osvěť sě jmě tvé. Mt6,10 Přiď královstvie tvé, buď vóle tvá jako v nebi, i v zemi. Mt6,11 Chléb náš nadpodstatný daj nám dnes[246]při okraji doplněno mladší rukou vulgátní znění: „Panem nostrum super substantialem da nobis hodie“ Mt6,12 a odpusť nám naše dluhy (velcizojazyčný text viny)[247]druhý překlad v základním textu, škrtnuto,

X
228druhý překlad v základním textu, nad řádkem znovu zapsáno „ot lidí“
229připsáno při okraji
230korektorem připsáno nad řádkem „-ť“
231korektorem připsáno nad řádkem „ot-“
232korektorem připsáno nad řádkem „ot-“
233chybně oddělená kapitola
234viz L 11,38–44
235korektorem připsáno nad řádkem „-ť“
236korektorem připsáno nad řádkem „ot-“
237připsáno při horním okraji, korektorem ještě připsáno nad textem „-n-“ (tj. mění „vejdi“ na „vendi“)
238korektor škrtá „tvé“ podtečkováním
239korektorem připsáno nad řádkem „-t-“
240připsáno nad řádkem i při okraji
241připsáno nad řádkem i při okraji
242připsáno při okraji v podobě „pṙidobodniti“ (sr. BiblBoč)
243korektorem připsáno nad řádkem „-ť“
244korektor v úseku „vy…modliti“ naznačuje změnu slovosledu
245při okraji k textu „Otče náš“ připsáno mladší rukou vulgátní znění „Pater noster“
246při okraji doplněno mladší rukou vulgátní znění: „Panem nostrum super substantialem da nobis hodie“
247druhý překlad v základním textu, škrtnuto
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 29 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).