[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<4v5r5v6r6v7r7v8r8v>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[6v]číslo strany rukopisuKtož kolivěk pustí ženu svú, daj jí knížky začátek komentované pasážezapuzenie[ai]zapuzenie] zapuzenekonec pasáže s variantním překladem zápudnévariantní překlad (Deuteronomiicizojazyčný text XXIIII)[193]viz Dt 24,1. Mt5,32 Ale já pravi vám, že každý, ktož pustí ženu svú kromě příčiny smilstva, činí, aby smilnila, a ktož puštěnú pojme, cizoloží.“ Mt5,33 „Opět slyšeli ste, že řčeno jest starým (Leviticumcizojazyčný text XIX)[194]viz Lv 19,12: Nebudeš křivě přisáhati, ale navrátíš pánu přísahy tvé. Mt5,34 Ale já pravi vám: Nepřisáhati ovšem, ani skrze nebe, neb stolice božie jest, Mt5,35 ani skrze zemi, neb podnožě noh jeho jest, ani skrze Jerusalém, neb město velikého krále jest, Mt5,36 ani začátek komentované pasážeskrze hlavukonec pasáže s variantním překladem přěs hlavu[195] „przyeſ hlaw“variantní překlad tvú začátek komentované pasážepřisáhati budeškonec pasáže s variantním překladem přisiehneš[196]připsáno při okrajivariantní překlad, neb nemóžeš jednoho vlasa učiniti biela neb črna. Mt5,37 Ale buď řěč vaše: jest, jest, nenie, nenie, a což začátek komentované pasáževiece těchkonec pasáže s variantním překladem nad tyvariantní překlad hojnějie[aj]hojnějie] hoyniege jest, od[197]korektorem připsáno nad řádkem „-t“ zlého jest. Mt5,38 {I}textový orientátor Slyšeli ste, že řčeno jest starým (Deuteronomiicizojazyčný text 21)[198]snad omylem za Dt 19,21: Oko za oko a zub za zub. Mt5,39 Ale já pravi vám, začátek komentované pasážeabyšte sě nebránilikonec pasáže s variantním překladem neprotivte se[199]připsáno při spodním okrajivariantní překlad zlému. (Lucecizojazyčný text VI)[200]viz L 6,29–30 Ale ač tě kto udeří v pravé[201]korektor v úseku „tě…v pravé“ naznačuje změnu slovosledu líce tvé, nasaď jemu začátek komentované pasážei druhéhokonec pasáže s variantním překladem i druhé[202]připsáno při spodním okrajivariantní překlad. Mt5,40 A tomu, jenž se chce s tebú súdem začátek komentované pasážesvářitikonec pasáže s variantním překladem súditivariantní překlad a sukni tvú[203]korektor připisuje nad řádkem „-vúť“ vzéti, pusť jemu i plášč. Mt5,41 A ktož kolivěk mútiti tě bude[204]korektor v úseku „mútiti…bude“ naznačuje změnu slovosledu tisíc kročějí,

X
aizapuzenie] zapuzene
ajhojnějie] hoyniege
193viz Dt 24,1
194viz Lv 19,12
195 „przyeſ hlaw“
196připsáno při okraji
197korektorem připsáno nad řádkem „-t“
198snad omylem za Dt 19,21
199připsáno při spodním okraji
200viz L 6,29–30
201korektor v úseku „tě…v pravé“ naznačuje změnu slovosledu
202připsáno při spodním okraji
203korektor připisuje nad řádkem „-vúť“
204korektor v úseku „mútiti…bude“ naznačuje změnu slovosledu
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).