[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<10<1r1v2r2v3r3v4r4v5r>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

přijí[3r]číslo strany rukopisumáchu od něho křest v Jordáně[72]„-o-“ připsáno nad řádkemkonec pasáže s variantním překladem a křstiechu sě od něho v Jordáně[73]připsáno nad řádkem a zopakováno i při okraji s variantou „křtiechu“variantní překlad, vyznávajíce hřiechy své. Mt3,7 {C[74]}textový orientátorzačátek komentované pasážeTehdakonec pasáže s variantním překladem Tehdyvariantní překlad začátek komentované pasážeuzřevkonec pasáže s variantním překladem vidavariantní překlad mnoho zákonníkóv a kněží[75]„kněží“ přeškrtnuto a z saduceóv, začátek komentované pasážepřicházejíce ke křstu svémukonec pasáže s variantním překladem ani jdú ke křstu jehovariantní překlad. {I[76]}přípisek soudobého korektora řěkl {jest[77]}přípisek soudobého korektora jim: „Národové hadoví[78]„-é“ připsáno korektorem nad řádkem a změněno tak na „hadové“, kto vám ukázal, začátek komentované pasážeabyšte uteklikonec komentované pasáže[79]škrtnuto {utéci}přípisek soudobého korektora od budúcého hněvu? Mt3,8 Protož čiňte[80]„-z“ připsáno korektorem nad řádkem hodné ovoce pokánie Mt3,9 a neroďte řieci sami v sobě: Otce máme Abrahama. Zajisté začátek komentované pasážepravikonec pasáže s variantním překladem pravímťvariantní překlad vám, že mocen jest bóh začátek komentované pasážez tohoto kamenie vzbuditi[p]vzbuditi] wzbuti[81]„z…vzbuditi“ škrtnutokonec pasáže s variantním překladem z kamenóv těchto zbuditi[82]připsáno při okrajivariantní překlad syny Abrahamovy. Mt3,10 Neb již sekyra k kořenu[q]kořenu] korzienu[83]pův. snad „kořeni“ a opraveno dřěva začátek komentované pasážepřiloženakonec pasáže s variantním překladem položenavariantní překlad jest. {D}textový orientátor začátek komentované pasážeProtož[84]škrtnuto podtečkovánímkonec pasáže s variantním překladem Nebvariantní překlad začátek komentované pasáževšeliký strom kterýžkonec pasáže s variantním překladem všeliké dřevo kteréžvariantní překlad, dobrého ovoce nečiní, začátek komentované pasážebude ven vyřezánkonec pasáže s variantním překladem vysekáno budevariantní překlad a v oheň uvržen. Mt3,11 {E}textový orientátor Jáť zajisté vás křstím[85]v úseku „vás křstím“ korektor naznačuje změnu slovosledu u vodě ku pokání. Ale {ten,}přípisek soudobého korektora jenž po mně přijde, silnější mne jest, jehož já nejsem hoden obuvi nositi, začátek komentované pasáženeb on {onť}přípisek soudobého korektora vás bude křtíti v duchu svatém a v ohni. Mt3,12 Jehožto začátek komentované pasáževějičkakonec pasáže s variantním překladem lopatkavariantní překlad v ruce jeho a začátek komentované pasážezčistíkonec pasáže s variantním překladem učistí[86]připsáno při okrajivariantní překlad začátek komentované pasážemlatnici {holumnici[87]}přípisek soudobého korektora svú, začátek komentované pasážeikonec pasáže s variantním překladem avariantní překlad shromazdí pšenici[r]pšenici] pſienici svú začátek komentované pasážedo súseku svéhokonec pasáže s variantním překladem do stodoly svévariantní překlad, ale plevy začátek komentované pasážesejžekonec pasáže s variantním překladem spálívariantní překlad ohněm neuhasitedlným.“ Mt3,13 {F}textový orientátor Tehdy přijide Ježíš od[88]korektor připisuje nad řádkem „-t“ Galilee začátek komentované pasážedo Jordánu[s]Jordánu] girdanu {k Jordánu[89]}přípisek soudobého korektora k Janovi, aby začátek komentované pasážebyl[90]podtečkováno pokřstěnkonec pasáže s variantním překladem se pokřtilvariantní překlad od[91]korektor připisuje nad řádkem „-t“ něho. Mt3,14 začátek komentované pasážeAkonec pasáže s variantním překladem Ale[92]připsáno při okrajivariantní překlad Jan bránieše jemu řka: „Já od tebe mám pokřstěn býti[93]nad řádkem dopsáno „se“ a „po“ podtečkováno; patrně nedopsaný druhý překlad: „mám se křstíti“, shodný s BiblBoč, a ty jdeš

X
pvzbuditi] wzbuti
qkořenu] korzienu
rpšenici] pſienici
sJordánu] girdanu
72„-o-“ připsáno nad řádkem
73připsáno nad řádkem a zopakováno i při okraji s variantou „křtiechu“
74zde začíná synoptické vnitřní členění textu
75„kněží“ přeškrtnuto
76připsáno nad řádkem
77připsáno nad řádkem
78„-é“ připsáno korektorem nad řádkem a změněno tak na „hadové“
79škrtnuto
80„-z“ připsáno korektorem nad řádkem
81„z…vzbuditi“ škrtnuto
82připsáno při okraji
83pův. snad „kořeni“ a opraveno
84škrtnuto podtečkováním
85v úseku „vás křstím“ korektor naznačuje změnu slovosledu
86připsáno při okraji
87špatně čitelné, rekonstruováno podle BiblBoč
88korektor připisuje nad řádkem „-t“
89přípisek při okraji obtížně čitelný, rekonstruováno podle BiblBoč
90podtečkováno
91korektor připisuje nad řádkem „-t“
92připsáno při okraji
93nad řádkem dopsáno „se“ a „po“ podtečkováno; patrně nedopsaný druhý překlad: „mám se křstíti“, shodný s BiblBoč
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).