[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<40v41r41v42r42v43r43v44r44v>>10>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[42v]číslo strany rukopisuI přijidechu na miesto, jenž slove Golgata, začátek komentované pasážeještokonec pasáže s variantním překladem jenžvariantní překlad jest miesto začátek komentované pasážepopravištěkonec pasáže s variantním překladem rozhranievariantní překlad. Mt27,34 {O}textový orientátor (Marcicizojazyčný text 15p, Iohaniscizojazyčný text 19n)[1480]viz Mc 15,23, J 19,29 I dali jemu víno píti s žlučí smiešené. A když okusi, nerodi píti. Mt27,35 {P}textový orientátor (Marcicizojazyčný text 15q, Lucecizojazyčný text 23a, Iohaniscizojazyčný text 19m)[1481]viz Mc 15,24, L 23,34, J 19,24 A když ukřižovali[1482]přepsáno písařem z „ukřižováchu“, „-chu“ podtečkováno sú jeho[1483]korektor v úseku „když ukřižovali sú jeho“ naznačuje změnu slovosledu, rozdělichu rúcho jeho los mecíce, aby se naplnilo, což začátek komentované pasážepověděno jestkonec pasáže s variantním překladem jest řčenovariantní překlad skrze[1484]„z-“ připsáno nad řádkem nad „s-“ proroka řkúcieho:[1485]viz Ps 22,15 začátek komentované pasážeRozdělilikonec pasáže s variantním překladem Dělilivariantní překlad sú sobě rúcho mé a na rúcho mé pustili losy. Mt27,36 A sedíce ostřieháchu jeho. Mt27,37 {Q}textový orientátor (Marcicizojazyčný text 15r, Lucecizojazyčný text 22t, Iohaniscizojazyčný text 19l)[1486]viz Mc 15,26, L 23,38, J 19,19 začátek komentované pasážeIkonec pasáže s variantním překladem Avariantní překlad vložichu na hlavu jeho vinu jeho napsanú: Tento jest Ježíš Nazaretský, král židovský. Mt27,38 {R}textový orientátor (Marcicizojazyčný text 15s, Lucecizojazyčný text 22pn, Iohaniscizojazyčný text 19k)[1487]viz Mc 15,27, L 23,33, J 19,18 Tehdy ukřižována sta[il]sta] wkrzizowansta s ním dva lotry, jeden začátek komentované pasážena pravicikonec pasáže s variantním překladem na praviciechvariantní překlad začátek komentované pasážea druhý na levicikonec pasáže s variantním překladem a jeden na leviciech[1488]připsáno nad řádkem, částečně při okrajivariantní překlad. Mt27,39 {S}textový orientátor (Marcicizojazyčný text 15s, Lucecizojazyčný text 23pn, Iohaniscizojazyčný text 19q)[1489]viz Mc 15,29–30, L 23,35–36, J 19,2 (?); úsek o posmívání v J 19 není A začátek komentované pasážepominujícekonec pasáže s variantním překladem minující tudyvariantní překlad začátek komentované pasážerúháchukonec komentované pasáže[1490]zapsáno „ruchachu“ {porúháchu}přípisek soudobého korektora se jemu hýbajíce hlavami {svými[1491]}přípisek soudobého korektora Mt27,40 a řkúce[1492]„a řkúce“ zapsáno znovu při okraji s diakritikou: „začátek komentované pasážeVachkonec pasáže s variantním překladem Hahavariantní překlad, jenž zrušíš chrám boží a ve třech[im]třech] trziech dnech začátek komentované pasážezasě vzděláš jejkonec pasáže s variantním překladem jej zděláváš[1493]„jej“ zapsáno jako „gye“variantní překlad, spas začátek komentované pasážesekonec pasáže s variantním překladem variantní překlad samého! Jsi li syn boží, sendi s kříže!“ Mt27,41 {T}textový orientátor (Marcicizojazyčný text 15x, Lucecizojazyčný text 23k)[1494]viz Mc 15,31, L 23,36–37 Takež i kniežata kněžská posmievajíce se s mistry a staršími začátek komentované pasážepraviechukonec pasáže s variantním překladem řiekáchuvariantní překlad: Mt27,42začátek komentované pasážeJiné spaseny učinilkonec pasáže s variantním překladem Jinéť jest spasilvariantní překlad, začátek komentované pasážesám se spasena nemóž učinitikonec pasáže s variantním překladem samého sebe nemóž spasitivariantní překlad. Jest li král začátek komentované pasážežidovskýkonec pasáže s variantním překladem israhelský[1495]zapsáno jako „isrdahelský“variantní překlad, nechť stúpí nynie s[1496]„s“ zapsáno dvakrát kříže, a věříme jemu. Mt27,43 Úfalť jest v boha, zprosť začátek komentované pasážejejkonec pasáže s variantním překladem jehovariantní překlad nynie, chce liť. {U}textový orientátor (Marcicizojazyčný text 15y, Lucecizojazyčný text 23u)[1497]viz Mc 15,32, L 23,39 Nebť jest řekl, že syn boží sem.“ Mt27,44 A též i lotři, ješto s ním biechu ukřižováni,[1498]korektor v úseku „ješto s ním biechu ukřižováni“ naznačuje změnu slovosledu láli sú jemu. Mt27,45 {X}textový orientátor (Marcicizojazyčný text 15z, Lucecizojazyčný text 23x)[1499]viz Mc 15,33, L 23,44 začátek komentované pasážeA odkonec pasáže s variantním překladem A otvariantní překlad šesté hodiny tmy učinichu se na všicku zemi až do deváté hodiny[1500]korektor v úseku „až do deváté hodiny“ naznačuje změnu slovosledu. Mt27,46 {Y}textový orientátor (Marcicizojazyčný text 15aa[1501]viz Mc 15,34

X
ilsta] wkrzizowansta
imtřech] trziech
1480viz Mc 15,23, J 19,29
1481viz Mc 15,24, L 23,34, J 19,24
1482přepsáno písařem z „ukřižováchu“, „-chu“ podtečkováno
1483korektor v úseku „když ukřižovali sú jeho“ naznačuje změnu slovosledu
1484„z-“ připsáno nad řádkem nad „s-“
1485viz Ps 22,15
1486viz Mc 15,26, L 23,38, J 19,19
1487viz Mc 15,27, L 23,33, J 19,18
1488připsáno nad řádkem, částečně při okraji
1489viz Mc 15,29–30, L 23,35–36, J 19,2 (?); úsek o posmívání v J 19 není
1490zapsáno „ruchachu“
1491připsáno nad řádkem
1492„a řkúce“ zapsáno znovu při okraji s diakritikou
1493„jej“ zapsáno jako „gye“
1494viz Mc 15,31, L 23,36–37
1495zapsáno jako „isrdahelský“
1496„s“ zapsáno dvakrát
1497viz Mc 15,32, L 23,39
1498korektor v úseku „ješto s ním biechu ukřižováni“ naznačuje změnu slovosledu
1499viz Mc 15,33, L 23,44
1500korektor v úseku „až do deváté hodiny“ naznačuje změnu slovosledu
1501viz Mc 15,34
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).