[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<10<3v4r4v5r5v6r6v7r7v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Mt5,14 {F}textový orientátor Vy ste světlost světa: nemóž město skryto býti na hořě posazené. Mt5,15 Ani zajžhúce svietedlnici i postavie ji pod kbelcem, ale na sviecen, aby svietila všěm, začátek komentované pasážeještokonec pasáže s variantním překladem kteřívariantní překlad v domu jsú. Mt5,16 Tak svěť světlo vaše přěd člověky, aby vidúce vaše skutky dobré i chválili otce vašeho, jenž začátek komentované pasážev nebesiechkonec pasáže s variantním překladem v nebivariantní překlad jest Mt5,17 (Sám:) {G}textový orientátor Neroďte mnieti, bychť přišel rušiti zákon neb proroky; nepřišelť sem zrušiti, ale naplniti. Mt5,18 (Lucecizojazyčný text XVIc) Věru jistě pravi vám: dokud začátek komentované pasáženepromění sekonec pasáže s variantním překladem nepominevariantní překlad nebe a země, jota (jota jest najmenšie slovce a v abecedě, ale apex jest někaká částka svrchu toho slovce) jedna ani jeden vršek nepomine od zákona, až všecky věci sě stanú. Mt5,19 (Sám:) Protož ktož zruší jedno z těchto přikázaní najmenších začátek komentované pasážea tak budekonec pasáže s variantním překladem a bude takvariantní překlad učiti člověky (lidi), najmenší bude nazván v království nebeském. A ktož učini a tak učiti bude, veliký nazván bude v království nebeském. Mt5,20 začátek komentované pasážeProtožkonec pasáže s variantním překladem Věru; Nebovariantní překlad začátek komentované pasážepravikonec pasáže s variantním překladem pravíťvariantní překlad vám, že nebude li hojnějšie spravedlivost vaše {viece}přípisek soudobého korektora než začátek komentované pasážemistróvkonec pasáže s variantním překladem vykladačóv písmavariantní překlad {(vykladači svatého Písma sprostným lidem neb mistři a oddělenci ot obecného lidu)}přípisek soudobého korektora začátek komentované pasážea zákonníkóvkonec pasáže s variantním překladem a oddělencóv ot obcívariantní překlad, nevejdete v královstvie nebeské.“ Mt5,21 „Slyšeli ste, že řečeno jest starým (Exodicizojazyčný text 20): Nezabieš, začátek komentované pasáženeb ktožkonec pasáže s variantním překladem a ktožvariantní překlad zabie, začátek komentované pasážehodenkonec pasáže s variantním překladem vinenvariantní překlad bude súdu. Mt5,22 Ale já pravi vám, že každý, ktož sě hněvá na bratra svého, začátek komentované pasážehodenkonec pasáže s variantním překladem vinenvariantní překlad bude súdu. A kto die bratru svému racha, začátek komentované pasážehodenkonec pasáže s variantním překladem vinenvariantní překlad bude začátek komentované pasážeodsúzeniekonec pasáže s variantním překladem otsúzenívariantní překlad. A ktož

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).