[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<10<1r1v2r2v3r3v4r4v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

a vezmi dietě začátek komentované pasážeikonec pasáže s variantním překladem avariantní překlad matku jeho a jdi do země israhelské, nebo sú zemřěli ti, začátek komentované pasážejištokonec pasáže s variantním překladem kteříšvariantní překlad hledáchu duše dietěte.“ Mt2,21 začátek komentované pasážeJenžkonec pasáže s variantním překladem A onvariantní překlad vstav, vzal jest dietě začátek komentované pasážeikonec pasáže s variantním překladem avariantní překlad matku jeho a přišel jest do země israhelské. Mt2,22 A uslyšev, že Archelaus kraluje v židovské zemi miesto Erodesa, otce svého, bál sě jest tam jíti. A napomenut jsa ve spáních, začátek komentované pasážeodšel jestkonec pasáže s variantním překladem ustúpilvariantní překlad do krajin galilejských. Mt2,23 A přišed, přěbýval jest v městě, začátek komentované pasážeještokonec pasáže s variantním překladem jenžvariantní překlad slove Nazaret, aby sě naplnilo, začátek komentované pasážecož jest pověděnokonec pasáže s variantním překladem co řčeno jestvariantní překlad skrze začátek komentované pasážeprorokakonec pasáže s variantním překladem prorokyvariantní překlad, že Nazaretský bude nazván.

Matheicizojazyčný text III.

Mt3,1 začátek komentované pasážeTehdy v oněch dnechkonec pasáže s variantním překladem Pak ve dnech oněchvariantní překlad přijide Jan Křtitel, káže na púšti židovské Mt3,2 a řka: „Pokánie čiňte, neb sě přiblíži královstvie nebeské. Mt3,3 Toť jest zajisté ten, o němž začátek komentované pasážepsánokonec pasáže s variantním překladem řčenovariantní překlad jest skrze Isaiáše proroka (40) řkúcieho: Hlas volajícieho na púšti: Připravte cěstu pána, pravé čiňte stezky jeho.“ Mt3,4 (Marcicizojazyčný text 1c) A on jmějieše Jan rúcho z srstí velblúdových začátek komentované pasážea pás kožěnýkonec pasáže s variantním překladem motovúz koženývariantní překlad u svých bedr. A pokrm jeho bieše zelina {(neb kobylky)}přípisek soudobého korektora a med lesní. Mt3,5 Tehdy vycházieše k němu vešken Jerusalém i všecko židovstvo, začátek komentované pasážei každá vlast podlé Jordánakonec pasáže s variantním překladem a každá vlast při Jordáněvariantní překlad, Mt3,6 začátek komentované pasážei přijímáchu

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).