[Klementinský Nový zákon glosovaný – Matoušovo evangelium]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 13, 1r–44v. Editoři Kreisingerová, Hana, Pytlíková, Markéta. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

Práce používá také data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (https://vokabular.ujc.cas.cz/) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<10<2r2v3r3v4r4v5r5v6r>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[4r]číslo strany rukopisujemu Ježíš: „Opět psáno jest[113]mezi slovy „Opět…jest“ interlineární latinské glosy téhož znění (Deuteronomiicizojazyčný text VI)[114]viz Dt 6,16: Nebudeš pokúšeti pána boha tvého (velcizojazyčný text svého)[115]druhý překlad v základním textu.“ Mt4,8[116]Patrně chybí textový orientátor (C), umístění naznačeno červenou značkou v textu Opět vzal ho diábel na horu vysokú velmě a ukázal jemu všecka královstvie světa a chválu jich Mt4,9 a řěkl jest jemu:„začátek komentované pasážeTa všeckakonec pasáže s variantním překladem Ty všecky věci[117]připsáno při okrajivariantní překlad tobě dám, ač padna modliti sě mně budeš.“ Mt4,10 Tehdy začátek komentované pasáževecekonec pasáže s variantním překladem řeklvariantní překlad jemu Ježíš: „Jdiž, Satane, neb psáno jest (Deuteronomiicizojazyčný text VI)[118]viz Dt 6,13: Pánu bohu tvému (velcizojazyčný text svému)[119]druhý překlad v základním textu začátek komentované pasážemodlitikonec pasáže s variantním překladem klaněti[120]připsáno při okrajivariantní překlad sě budeš a jemu samému slúžiti budeš.“ Mt4,11 {D}textový orientátor Tehdy začátek komentované pasážeopusti hokonec pasáže s variantním překladem odšel od něhovariantní překlad diábel a aj, začátek komentované pasážeanjelékonec pasáže s variantním překladem andělé[121]„-dělé“ připsáno korektorem nad řádkemvariantní překlad přistúpili jsú a slúžili sú jemu. Mt4,12 {E}textový orientátor A když uslyše Ježíš, že jest Jan zrazen, začátek komentované pasážeodjidekonec pasáže s variantním překladem ustúpil[122]připsáno při okrajivariantní překlad do Galilee, Mt4,13 A nechav města Nazareth, začátek komentované pasážepřijidekonec pasáže s variantním překladem přišelvariantní překlad i bydli v Kafarnaum v městě a v zámoří a v krajinách Zabulon a Neptalim, Mt4,14 aby sě naplnilo, co jest pověděno skrze Isaiáše proroka řkúcého: Mt4,15 Země Zabulon a země Neptalim, cěsta morská začátek komentované pasážeza Jordánem[t]Jordánem] Gyrdanemkonec komentované pasáže[123]při okraji opraveno na „Jordánem“ v Kalilei[124]nad řádkem připsáno „G-“ pohanské, Mt4,16 lid, jenž sedieše ve tmách, uzřě světlost[u]světlost] ſlewetloſt velikú a sedícím u vlasti stienu smrti začátek komentované pasážesvětlost[v]světlost] ſwetloſtkonec pasáže s variantním překladem světlovariantní překlad jim jest začátek komentované pasáževzešlakonec pasáže s variantním překladem vzešlo[125]„-o“ připsáno korektorem nad řádkemvariantní překlad. Mt4,17 {F}textový orientátor Potom počě Ježíš kázati a řieci: „Čiňte pokánie[126]korektor v úseku „Čiňte pokánie“ naznačuje změnu slovosledu, nebť sě[127]škrtnuto, „se“ přesunuto za sloveso „přiblíži“ přiblíži vám královstvie nebeské.“

X
tJordánem] Gyrdanem
usvětlost] ſlewetloſt
vsvětlost] ſwetloſt
113mezi slovy „Opět…jest“ interlineární latinské glosy téhož znění
114viz Dt 6,16
115druhý překlad v základním textu
116Patrně chybí textový orientátor (C), umístění naznačeno červenou značkou v textu
117připsáno při okraji
118viz Dt 6,13
119druhý překlad v základním textu
120připsáno při okraji
121„-dělé“ připsáno korektorem nad řádkem
122připsáno při okraji
123při okraji opraveno na „Jordánem“
124nad řádkem připsáno „G-“
125„-o“ připsáno korektorem nad řádkem
126korektor v úseku „Čiňte pokánie“ naznačuje změnu slovosledu
127škrtnuto, „se“ přesunuto za sloveso „přiblíži“
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).