[herbář se zdravovědou]

Knihovna Národního muzea v Praze (Praha, Česko), sign. II F 2, 259r–285v. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

učistí a hnilost dásní. Ktož jej na prach zdělá s zajěčím slézem a teplé pie, ztracené smilstvo navrátí. Která žena požívá peltramu, jsúc těžká, nikdy nepotratí dietěte, ač by byla velmi nemocna. Která chovačka jeho požívá, dietě nebude nemocno. Ktož jej s krvavníkem neb s centaurií, točíš zemižlučí, a s rútú na prach zdělá a pie, všicku nechut a tracení preč zažene.

Peoniacizojazyčný text

Pivoňka jest horká a suchá na prvém stupni. A jest dvoje, samec a samička, v struciech má zrna črvená jako krev a v nich jest siemě črné. Přivodí moč a čistí játry a třiesla. Ktož kořen dietěti k hrdlu neb nad lože přivieže, jest pomocno proti padúcí nemoci. A která žena kořene vypie jako velikost mandly, učistí ženu, kteráž po porodu nenie učiščena dobřě.

Pipercizojazyčný text

Peř nebo pepř jest horký na konci čvrtého stupně a suchý prostředek čvrtého stupně a jest trój, dlúhý peř a bielý peř a črný peř obecný, a toho požívají v krmiech. A všeliký peř spálí studené mokrosti, mozk čistí, posiluje požívanie, ale škodí pravokrevným a kalostudným, ktož mnoho pepře přijímají kteréhožkoli, ktož ho na čtítrobu nemocný požívá, čistí jej. Také prsi čistí, také s žaludka nechut vyžene. Také smrad z ust vyhoní. Také činí dobrú barvu člověku.

Polegiumcizojazyčný text

Polej jest horký a suchý na druhém stupni, ktož prach jeho s strdí přijímá, činí dobré vychŕkánie s prsí mokrosti lepké. Také pitý přivodí moč a vyhoní mázdřičku, v niež sě dietě obalí v břiše mateřině. Ktož jej pie s octem a s vodú, odhoní nechut, ktož flastr z něho přiloží na nožní křeč, jest spomocno. Ktož jej stluče s dřeveným olejem a s vínem a na vsteklého psa ránu neb hadové uštnutie naloží, jest spomocno velmi.

Scicados citrinumcizojazyčný text

Plesnivec jest horký a suchý na prvním stupni a jest dvój a jest projímavý a odtvoří a posiluje všecko tělo a nedá truchleti a hnojiti sě neb hníti. A jest spomocen proti bolesti srdečné jakož i ysop.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety, 10 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.15
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).