[herbář se zdravovědou]

Knihovna Národního muzea v Praze (Praha, Česko), sign. II F 2, 259r–285v. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

mlhu z očí. Také hasí mužóm žádost smilstva, ale ženám přidává. Také ktož ji často na čtítrobu hryze, nebude trudovat a těžkú hlavu oblehčí a mozk sílí a čistí. Ale ženy, kteréž mnoho běhají aneb plzké dělohy mají, nemají rúty požívati, aby dětí nepotratily, ano aby před časem dietěte z břicha nevypudila. Také ktož ji u vodě vaří s kysělém vínem a pie, jest spomocno bolesti v slabiznách a spomocno játrám a plícem. A proti zimnici, kto ji dřéve pie, než jím bude třiesti. A jest spomocna děloze ženské a drobóm. Také ktož ji s olejem vaří a pie, hlísty v břiše umoří. Také ktož ji vaří s vínem a s suchými fíky, jest spomocno vodnému teleti, když to v noci přivieže. Také ktož jejie miezku napustí v chřiepí, stavuje krev. Také ktož ji vloží v lupinu jablka zrnatého a vaří a toho v uši napustí, bolest z uší vyžene. Také ktož k ní přičiní třešní a róžového oleje a octa a s toho vyždme miezku, divně uhasí oheň živý, druzí řiekají svatý oheň a druzí svatého Antoní oheň, kterúžto nemoc Vlaši obecně mievají. A tiem lékem spudíš prašivost z rukú i jiné tudiež a vředy, kteréž na hlavě jsú tekúce tučným talovem a nečistým. Také jest spomocno vředóm smrdutým v chřiepí. Také kterého muže bolejí vajíčka, ztluc rútu a břečtanové listie a přivěž na ně. Také znamenaj, že rúta móž rozličně pitá býti. Najprvé ztluc surovú rútu a vytiehni z nie miezku a pí ji s vínem. Druhý obyčej − vař rútu u víně a pí. Třetí obyčej − ztluc neb zetři suchú rútu na prach a ten prach pí s vínem. Avšak najlepšie jest zelená rúta. Ale rúta polská má listie delšie než domácie a květ bielý a hlavičke rozdělené trojím rozdielem. A roste na úlehlech a ta čistí pěnohorku a vodokrev. A předobře sě hodí ku padúcí nemoci. Ktož ji pie, velmi sě opie a činí spánie.

Filixcizojazyčný text

Řešeták neb kapratie, napřed o tom de K.cizojazyčný text

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety, 10 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.15
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).