[herbář se zdravovědou]

Knihovna Národního muzea v Praze (Praha, Česko), sign. II F 2, 259r–285v. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

Narsturciumcizojazyčný text

Polská řeřicha jest horká a suchá na třetiem stupni, čistí mokrosti kalostudné. Ktož siemě zetře a vypie v měkkým vajci, stavuje sračku i črvenú nemoc. Ktož ji pí u víně, přivodí čmýru i moč a vypudí dietě z břicha. A v jiných krajinách toho požívají miesto pepře.

Nummulariacizojazyčný text

Peniezek má okrúhlé siemě v mošničkách jako peniezky. A jest dvoje, přivodí moč a vyžene kámen, ale smrdie a roste rádo v řěpách.

Dancuscizojazyčný text

Pastrnák jest horký a mokrý na prvním stupni a jest dvój, domácí nebo zahradní. Planý, jenž má listí jako polská rúta, ale širšie a málo trpké, stvol okrúhlý, kořen ostrý a květ bielý a přivodí smilstvo a moč a ženám čmýru. A obojieho pastrnáka siemě pité jest pomocno ženám ku početí. Ale domácie viece požívají pro jiedlo než pro lékarstvie.

Fumus terrecizojazyčný text

Polská rúta neb planá, po tom de R.cizojazyčný text

Andagocizojazyčný text

Psí pysk neb kuřěcie nožka, o tom napřed de K.cizojazyčný text

Porumcizojazyčný text

Pór jest horký a suchý na druhém stupni, škodí přiehbám nebo klúbóm a činí nadýmanie žaludka a větrnost a zrak kazí a hrozné sny činí. Ktož jej chce jiesti, vař jej najprvé v třech vodách s locikú a jěz. A v lékarství miezka daná bývá proti plivání s krví. A ktož jej stluče s octem a s olejem róžovým, stavuje krev v chřiepí, ktož to do chřiepí pustí.

Piretrumcizojazyčný text

Peltram neb peltant neb tarsanat jest horký a suchý na druhém stupni. Ktož jej rozžije a v ustech drží, utiší bolest zubóv z mokrosti studené. Ktož jej vaří s vínem a s olejem a na úd bledý přiloží, spomocno jest. Ktož jej u víno vloží za patnádst dní, pak vařiti a procediti a vosku přičiniti, jest dobrá mast proti dně, a to sě miení o kořenu. Ktož prachu peltramového nemocnému napíchne do levé chřiepie, bude li zívati, umře. Pakliť chrópati, živ ostane. Pakli toho některého nebude, tehdy třetí den umře. Ktož kořen v ustech drží, reumu v hlavě

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety, 10 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.15
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).