[herbář se zdravovědou]

Knihovna Národního muzea v Praze (Praha, Česko), sign. II F 2, 259r–285v. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

kořen tvrdý a ostrý a má moc vysušiti rány a rostiti a stavuje krev. Ktož jie pie s vínem, spomáhá proti vnitřním nežitóm a červené nemoci a rozrušenie drobóv uléčí.

Altea. Platta monachicizojazyčný text

Pléška jest téhož přirozenie jako ščrbák a oboje má v sobě miezku jako mléko a jsú pomocni proti pálenině játr, ktož je vaří u vodě a pie. A proto dávají ten lék zimničenóm z kalostudu. A jsú vařené velmi zdravé žaludku, ktož z nie flastr učiní, jest spomocno, když koho ščír ukúsne. A pléška jest studená a mokrá na prvém stupni. Také ktož ji vaří a jie, jest spomocno žaludku mdlému. Ktož z nie flastr učiní, jest spomocno oteklému žaludku a serdečné bolesti. A ktož kořeny jejie hryze, zrak čistí.

Pozlátka jest studená a suchá na prvém stupni a jest pěna střiebrná z zlata neb s mědi neb s čistce neb z olova a má moci rány stahovati a učistiti.

Mannacizojazyčný text

Padl neb manna, o tom napřed de M.cizojazyčný text

Perla jest kámen drahý a jsú studené a suché a jsú dvoje. Ale provrtané, točíš děravé, jsú lepšie. Spomocny jsú mdlobě srdečné a stavují krev a mokrost očí vysušuje a čistí zrak.

Miliumcizojazyčný text

Proso neb jáhly jsú studené na prvém stupni a suché na druhém, a jest dvoje, jednomu jiným jménem řiekají ber a druhé slóve proso. Z toho jáhly bývají, a lepšie jsú jáhly než ber k jiedlu. A mají moc tvrditi břicho a těžko jich požiti móž, ktož je samy o sobě jie, neb ležie v žaludku jako smóla, leč by čím mastným jej oblepšil. Protož žádný nikdy, ani v kterých nemocech jich nejez.

Herba s. Petricizojazyčný text

Petra svatého kořenie neb diáblóv kus, o tom de K.cizojazyčný text

Planá jablka neb lesnie jablka stavují tracenie a sračku i červenú nemoc, ktož je pie u víně, přivodí čmýru i moč a vypudí dietě z břicha. A v jiných krajinách toho požívají.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety, 10 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.15
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).