[herbář se zdravovědou]

Knihovna Národního muzea v Praze (Praha, Česko), sign. II F 2, 259r–285v. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

Absinteumcizojazyčný text

Pelyňka neb pelynek jest horký na prvním stupni a suchý na druhým stupni, vyhoní pěnohorku z žaludka a z třev a přivodí moč a nedá sě opiti. A ktož na každý den pijí, činí dobrú chut a žádost a jest spomocná proti žlútennici. {Proti žlútenici}marginální přípisek mladší rukou Ktož ji klade do skříně, brání molóm rúcha stříci, ktož přičiní jie k črnidlu, myši těch knih nestřihú. A miezka hlísty umořuje v břiše. Ale prach jejie jest zel žaludku. Také ktož pelyňku vaří u vodě dešťové a pie, obměkčuje břicho a přivodí moč. Ktož nemóž pro kámen neb pro jinú přěkážku močiti. A ženám čmýru přivodí, ale musí, flastr učině, přiložiti jej ženám. Také ktož jej vaří s rútú, s solí a s pepřem u víně aneb to spolu ztluče a dá to píti, všecky škodlivé mokrosti s žaludka vyžene. Také ktož jie s kosatcem požívá, divně jest prsóm spomocno. Také ktož ji ztluče s kyselým vínem a pomaže sebe, žádný ho komár neuštne. A ktož ji pálí, tiem dýmem komáry zažene. Ktož ji s opichem surovým hryze, jest proti žlútennici. Ktož ji s octem vaří a pie, spomáhá slezeně. A spomocno jest, ktož by zlé húby a jedovaté jedl a proti jedovatému ukušení. Ktož jej s strdem ztluče a pomaže očí, čistí velmi oči. Ktož ji vaří a má v uší bolest tak, že talov z nich teče, ten nad tú párú drž uši, spomocno. Ale tu páru slušie skrzě cievku v uši napustiti. A ktož jie stluče a na novú ránu přiloží, jest velmi spomocno, ktož ji s vínem pie na čtítrobu, ten den žádná jemu neuškodí nechut. Ale bude jemu vše chutno, což jie a pie. Ktož jej s strdem stluče, jest spomocno otoku pod jazykem. A také ktož tiem pomaže zsinalost okolo očí, shánie ji. Komuž v uší vzní, ztluč pelyňku s volovú žlučí a tiem maž, jest pomocno, neb sluch navrátí. Ktož jej vaří s kozím mlékem a na čtítrobu pie, vešken břich velmi počistí a talov a zlú páru vyžene. Také ktož jej s vínem stluče a v chřiepí napustí, velmi dobře hlavu čistí a uhry ven pudí.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety, 10 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.15
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).